2009 Yılı Kırsal Kalkınma Programı Etki Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 504 Okunma
 • 21 İndirme

Özet

Bu çalışma, TR52 Düzey 2 bölgesi içinde yeralan Konya ve Karaman özelinde 2009 yılı Kırsal Kalkınmaya Yönelik Mali Destek Programının etki değerlendirme raporudur. Çalışmanın amacı, yürütülen mali destek programı kapsamında sağlanan desteklerin bölgedeki etkisinin ölçülmesinin yanı sıra, ajansın destek süreçleri ve mekanizmalarının değerlendirilerek gelecek mali destek programlarında daha etkin sonuçlara ulaşmak için gerekli iyileştirmelerin yapılmasıdır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Mevlana Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  93 Sayfa
  7.52 MB