K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Bu çalışmada TRC1 Bölgesi’ndeki kadın emeği yoğun kooperatifler ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin profilini ortaya çıkarılmış ve mevcut sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirlenmiştir. Bu amaçla hazırlanan raporun, TRC1 Bölgesi’ndeki kadın kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik kısmi profilleme çalışması, ihtiyaç alanı ve konularının belirlenmesi, kooperatiflerin rasyonel ve etkin biçimde yönetilmesi; ürünlerin pazarlanmasında, üreticilerin finansmana ulaşmasında etkin bir duruma getirilmesi bağlamında oluşturulacak olan plan, politika ve uygulama araçlarına altlık oluşturması beklenmektedir. Bu mevcut durum analizi kooperatifçilikle ilgili tüm tarafları kanıta dayalı bilgiye yönlendirme ve çözüm geliştirme amacıyla hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
“Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu” araştırmasıyla ülkemizde kırsal yerleşimleri ve kentsel yerleşimleri bir bütünün parçaları ve birbirlerinin tamamlayıcıları olarak gören bu çalışma ile, ülkemiz kırsal kalkınma literatüründe “kırsal ve kentsel entegrasyon” bağlamında yeni bir alan açılmakta, yakından incelenen pilot ilçeler üzerine değerlendirmelerde bulunulmakta, ulusal ve bölgesel kalkınma politikalarının tasarım ve uygulama süreçleri ile kamu ve özel sektörün yatırım kararlarına önemli katkılar sunularak, ülkemizin en küçük ölçekli yönetsel birimleri olan ilçelere odaklanılmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma, dünyada kır-kent tanımlama çalışmalarında geliştirilen yeni yöntemleri inceleyerek ve bu yöntemleri ülkemizin özellikleri, koşulları ve kısıtları çerçevesinde uyarlayarak; Türkiye için yeni bir kır-kent tanımlama yöntemi önermektedir. İzmir özelinde uygulaması gerçekleştirilen model, büyükşehirlerde kırsal ve kentsel alanları tanımlayarak önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, İzmir’deki belediye sınırları il sınırlarına genişletilmeseydi bugünkü durumları itibarıyla ilçe belediyelerine bağlı kırsal ve kentsel mahalleler hangileri olurdu sorusuna cevap aranmış ve bu mahalleleri belirlemek için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda alt yerleşimler; ilçe merkezine uzaklık, nüfus, inşa edilmiş alan oranı, ilçe SEGE skoru ve ilçe nüfusu olmak üzere beş değişken kullanılarak analiz edilmiş ve kentsel ya da kırsal mahalle olma durumları tahmin edilmiştir. İzmir için TÜİK tarafından klasik yöntemlerle hesaplanan şehirleşme oranı yüzde 100’dür. Çalışma kapsamında İzmir için şehirleşme oranı yüzde 89 olarak hesaplanmıştır. Yöntem 30 büyükşehrin tamamı için uygulandığında ise Türkiye geneli şehirleşme oranı yüzde 77,3 olarak ölçülmüştür. 
İL RAPORLARI
Turkey post-COVID recovery: Principles for a sustainable and resilient strategy document is prepared within the Government of Japan funded COVID-19 Crisis Response and Resilience Project which was implemented by the UNDP Turkey in cooperation with the T.R. Ministry of Industry and Technology General Directorate of Development Agencies.
PLANLAR
Teknolojinin hayatımıza bu kadar önemli yer alması ile birlikte her sektör zaman içerisinde gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu gelişme ve yenilenme tüm sektörlerin değişen çevreye, ekonomik göstergelere ve toplum isteklerine ayak uydurmak için sağlamak zorunda oldukları bir değişim sürecidir.  Genel eğilimler ve dijital gelişmeler doğrultusunda müşteri beklenti ve tatmin kriterlerini belirleyen faktörler değişmektedir. Bilgiye ulaşımın kolaylığı neticesinde sektörler arası bağların güçlenmesi ile birlikte müşteriler farklı sektörlerde kullandıkları ve beğendikleri uygulama ve hizmetleri diğer sektörlerden de talep etmektedir. "Dijital turizm" terimi, seyahat deneyimini organize etmek, yönetmek ve hatta keyfini çıkarmak için dijital araçların nasıl kullanıldığını ifade etmektedir. Bu nedenle seyahat etme şekillerini ve sektörün işleyişini değiştirmek için kullanılan tüm araçlar dijital turizm kapsamına girmektedir.   Bu rapor da, temel seviyede "dijital turizm" kavramı hakkında farkındalık oluşturmak için hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu araştırma 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde Çankırı Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi, Kastamonu Yurduntepe Kayak Merkezi ve Kastamonu Ilgaz Kış Turizm Merkezlerinde ziyaretçilerin profili, ziyaret süresi, pistlere, mekanik sistemlere, yeme içme mekanlarına, ulaşım ve otopark imkanlarına yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek için yapılmıştır.
TANITIM DOKÜMANI
11. Kalkınma Planı’nda, ara girdi ithalatının azaltılarak yüksek katma değerli üretimin ve ihracatın artırılması politikası doğrultusunda, Çukurova Bölgesi’nde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacağı ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde başlayacak büyük ölçekli yatırımların tamamlanarak temel petrokimyasallar dâhil olmak üzere entegre üretim yapılacağı belirtilmiştir. Çukurova Bölgesi’nde petrokimya sektöründe beklenen gelişmeler ekseninde, bu çalışmanın birinci bölümde “polipropilen ve polietilen odağında petrokimya sektörü” ve ikinci bölümde “kimya sektörü üretim bölgeleri” araştırılmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI

Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Alt Bölgeleme Analizi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Sektörel Eylem Planları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Hatay Gastronomi Master Planı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Analizler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bölgesel İnovasyon Stratejisi (2013-2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı (2018-2021)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun Eğitim Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

DAP Eylem Planı 2014-2018

DAP Bölge Kalkınma İdaresi

2014-2023 İzmir Bölge Planı

İzmir Kalkınma Ajansı

Adana Kimya-Petrokimya Sektör Raporu

Çukurova Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara - Kağıt Sektör Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

BI-NET Projesi sonuç raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Özel Hastane Ön Fizibilite Raporu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

5 Yıldızlı Otel Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Diyarbakır Göç Araştırması

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Invest in Gaziantep

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Isparta Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Zonguldak İli Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Modeli

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bilecik Mermer Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Yatırımcı Sözlüğü

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Samsun-Katar İş ve Yatırım İmkanları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi - İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı

Çanakkale Enerji Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımda Devlet Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Çanakkale Lojistik Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz