K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, faaliyet alanına giren TR82 Düzey-2 Bölgesi olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta 2011, 2013 ve 2015 yıllarında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış bir yayındır.
ETKİ DEĞERLENDİRME
Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik etmiş, farklı kültürel birikimleri barındırmış olan TRB2 Bölgesi, yemek kültürü bakımından da zengin bir çeşitliliğine sahip olmuştur. Bu anlamda bu kültürel mirasın ve yemek çeşitliliğinin bir tescili olan coğrafi işaretler, bölgeye mal olmuş yemeklerin resmi olarak kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Coğrafi işaretler, kırsal kalkınmayı ve yerel üretimi destekleyen, geleneksel bilgi ve kültürel değerleri koruyan, turizme katkıda bulunan, yerelde marka yaratma ve üretimde değer zinciri yaratma amacını taşımaktadır. Yerel çalışmaların desteklenmesi kapsamında ele aldığımız bu eser, kaybolmaya yüz tutmuş, hatta unutulmuş yerel ürünlerin gün ışığına çıkarılmasını, tanıtımını, pazar oluşturma potansiyelini harekete geçirme amacı taşımaktadır. Geleneksel yöntemler ile yapılan yemeklerin tarifini barındıran “TRB2 Bölgesi Gastronomi Kataloğu” adı ile okuyucuyla buluşacak bu çalışma, geçmişin kültür mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir bilgi kaynağı olmasını temenni ediyoruz.
TANITIM DOKÜMANI
Bu ön fizibilite raporu, ahşap oyuncak üretmek amacıyla Kastamonu ilinde bir üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi'nin alt analizlerinden ikincisini, İzmir Limanları Mevcut Durum ve Gelişim Analizleri çalışması oluşturmaktadır. Çalışmada, İzmir Bölgesi limanlarının bir envanteri çıkarılarak, teorik ve kapasite kullanım düzeyler, yük ve taşımacılık ilişkileri, İzmir ve hinterlandında yer alan iller ile liman hizmetleri eksenindeki ilişki, lokal yük ve transit yükler ekseninde bölge limanlarının gelişimi ve bu gelişime etki edebilecek unsurlar incelenmiştir.Liman merkezli lojistik yaklaşımı ile İzmir için stratejik yük analizleri gerçekleştirilerek gelişim senaryoları oluşturulmuştur.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışmada TRC1 Bölgesi’ndeki kadın emeği yoğun kooperatifler ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin profilini ortaya çıkarılmış ve mevcut sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirlenmiştir. Bu amaçla hazırlanan raporun, TRC1 Bölgesi’ndeki kadın kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik kısmi profilleme çalışması, ihtiyaç alanı ve konularının belirlenmesi, kooperatiflerin rasyonel ve etkin biçimde yönetilmesi; ürünlerin pazarlanmasında, üreticilerin finansmana ulaşmasında etkin bir duruma getirilmesi bağlamında oluşturulacak olan plan, politika ve uygulama araçlarına altlık oluşturması beklenmektedir. Bu mevcut durum analizi kooperatifçilikle ilgili tüm tarafları kanıta dayalı bilgiye yönlendirme ve çözüm geliştirme amacıyla hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
“Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu” araştırmasıyla ülkemizde kırsal yerleşimleri ve kentsel yerleşimleri bir bütünün parçaları ve birbirlerinin tamamlayıcıları olarak gören bu çalışma ile, ülkemiz kırsal kalkınma literatüründe “kırsal ve kentsel entegrasyon” bağlamında yeni bir alan açılmakta, yakından incelenen pilot ilçeler üzerine değerlendirmelerde bulunulmakta, ulusal ve bölgesel kalkınma politikalarının tasarım ve uygulama süreçleri ile kamu ve özel sektörün yatırım kararlarına önemli katkılar sunularak, ülkemizin en küçük ölçekli yönetsel birimleri olan ilçelere odaklanılmaktadır.   Siber Vatan
SEKTÖR RAPORLARI

Samsun Sağlık Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Orman ve Su İşleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Sektörel Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Gastronomi Turizm Strateji Planı

İpekyolu Kalkınma Ajansı

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Analizler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kalkınma Ajansı

Adana Gastronomi Stratejisi

Çukurova Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Filtre Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Hatay Filtre Sektörü Değer Zinciri Analizi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Samsun'da yerli ve milli otomobil üretimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Yer Fıstığı Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

ILGAZ DAĞI TURİZM ORTAK VİZYON RAPORU

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Animation Sector Report

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Van İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Klinik Bilgi Keşfi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Adana Kimya-Petrokimya Sektör Raporu

Çukurova Kalkınma Ajansı

Sağlık Turizmi Van Destinasyonu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Mandacılık İhtisas OSB Ön Fizibilite Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Raporu (2017)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Modeli

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Konya Gıda Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Van İli Döngüsel Ekosistem Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Zonguldak Mağaraları Araştırma Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Lojistik Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Osmaniye Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TUNCELİ'DE TEŞVİK SİSTEMİ

Fırat Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Yatırım Rehberi - 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Balıkesir Madencilik Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Proje Hazırlama Rehberi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz