K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

İzmir'de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanmıştır. Yeni bir bölgesel gelişme paradigması olarak yeşil ve mavi büyüme yaklaşımı temelinde, yerelin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen net ve uygulanabilir hedeflerle kısa vadede etki oluşturarak bölgedeki dönüşümü başlatmak, bu yaklaşımın uzun ve kalıcı nitelik kazanması için de gerekli bölgesel kapasiteyi, istenci ve koordinasyonu oluşturmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda perspektif çalışması; mevcut sorunların ve risklerin büyüklüğünü, bunların nasıl azaltılabileceğini, hangi öncelikli alanlara odaklanılması gerektiğini, belirlenecek çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymayı amaçlamaktadır. İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, özgün metodolojisi ve sunduğu sonuçlar ile klasik bir strateji belgesinin ötesinde, karar vericilerin İzmir’in yeşil dönüşümü ve mavi fırsatlarına yönelik potansiyeller ve fırsatlar konusunda değerlendirme yapmalarına olanak sağlayan, başlangıç noktasında bulunulan durumu tespit eden ve dönüşüm sürecine ilişkin olarak bölge aktörlerine ufuk öneren bir rehber niteliğindedir. Bu özelliği ile başta Ajans olmak üzere bölgedeki paydaşların önümüzdeki dönemde İzmir için geliştireceği politikalar ve faaliyetler açısından yönlendirici olacaktır.
PLANLAR
Bu rapor ile dünyadaki diğer startup vize modellerinin incelenmesinin ardından Türkiye’nin mevcut durumu da göz önünde bulundurularak bir model önerisi geliştirilmiştir. Kurumsal kapasitesi, tecrübesi, fiziki mekânı, yürütmekte olduğu programlarıyla ülkemizin önde gelen girişimcilik destek organizasyonları ile iş birliği yapılarak uygulanması öngörülen programın pilot uygulama olarak İstanbul’da başlatılması önerilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın startup vize modelini hayata geçirmek üzere, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile iş birliği yapması, kalkınma ajanslarını ve yerel uygulayıcı kuruluşları yönlendirerek startup vize programının uygulanması beklenmektedir.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, faaliyet alanına giren TR82 Düzey-2 Bölgesi olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta 2011, 2013 ve 2015 yıllarında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış bir yayındır.
ETKİ DEĞERLENDİRME
Bu ön fizibilite raporu, ahşap oyuncak üretmek amacıyla Kastamonu ilinde bir üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmıştır.
ÖN FİZİBİLİTE RAPORU
İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi'nin alt analizlerinden ikincisini, İzmir Limanları Mevcut Durum ve Gelişim Analizleri çalışması oluşturmaktadır. Çalışmada, İzmir Bölgesi limanlarının bir envanteri çıkarılarak, teorik ve kapasite kullanım düzeyler, yük ve taşımacılık ilişkileri, İzmir ve hinterlandında yer alan iller ile liman hizmetleri eksenindeki ilişki, lokal yük ve transit yükler ekseninde bölge limanlarının gelişimi ve bu gelişime etki edebilecek unsurlar incelenmiştir.Liman merkezli lojistik yaklaşımı ile İzmir için stratejik yük analizleri gerçekleştirilerek gelişim senaryoları oluşturulmuştur.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışmada TRC1 Bölgesi’ndeki kadın emeği yoğun kooperatifler ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin profilini ortaya çıkarılmış ve mevcut sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirlenmiştir. Bu amaçla hazırlanan raporun, TRC1 Bölgesi’ndeki kadın kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik kısmi profilleme çalışması, ihtiyaç alanı ve konularının belirlenmesi, kooperatiflerin rasyonel ve etkin biçimde yönetilmesi; ürünlerin pazarlanmasında, üreticilerin finansmana ulaşmasında etkin bir duruma getirilmesi bağlamında oluşturulacak olan plan, politika ve uygulama araçlarına altlık oluşturması beklenmektedir. Bu mevcut durum analizi kooperatifçilikle ilgili tüm tarafları kanıta dayalı bilgiye yönlendirme ve çözüm geliştirme amacıyla hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI

DAP Eylem Planı 2014-2018

DAP Bölge Kalkınma İdaresi

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Samsun Çevre ve Şehircilik Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Sağlık Sektörü Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun yerel eşitlik eylem planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TRB1 BÖLGE PLANI(2014-2023)

Fırat Kalkınma Ajansı

2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Sektörel Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Yer Fıstığı Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Filtre Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi

İstanbul Kalkınma Ajansı

Türkiye'de Film Endüstrisi (2011-2015)

İstanbul Kalkınma Ajansı

Badem Hedef Pazar Analizi

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Özel Okul Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

5 Yıldızlı Otel Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Özel Hastane Ön Fizibilite Raporu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Bilecik Mermer Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Zonguldak Havaalanı Talep Araştırması Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Konya Makine Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Balıkesir Sanayi Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kayseri Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Investment Areas Guide-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Devlet Destekleri Broşürü

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Çorum Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcı İşlem Basamakları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Investment Climate of Eskişehir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Samsun-Katar İş ve Yatırım İmkanları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz