K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

TR82 Bölgesinin karavan turizmi açısından taşıdığı değerin bilimsel veriler ışığında tespit edilebilmesi için hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu araştırma raporu TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini, karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üç bölümden oluşan raporun birinci bölümünde, sivil toplum kavramı, yasal statüsüne göre sivil toplum kuruluşları incelenmiş, sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik sorunu ve kaynak geliştirme yöntemleri üzerinde durularak genel bir kavramsal çerçeve sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde,  TR71 Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlenmesi incelenmiş, bu alanda faal olan derneklere odaklanılarak bölgedeki genel görünüm ortaya konulmuştur.  Üçüncü yani son bölümde ise, saha araştırması kapsamında elde veriler analiz edilmiş,  bulgulara ilişkin sonuçlar tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırmanın Ajansın bundan sonra yürüteceği faaliyetlerde kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin teşvik edilmesi anlamında katkı sağlayacağı ve bu alanda yürütülecek çalışmalar için zemin oluşturacağı düşünülmektedir. 
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışmanın amacı günümüz dünyasının en kritik ve önemli teknolojilerinden biri olan derin teknolojilerin mevcut durumunu analiz ederek bu alandaki geliştiricilerinin sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözümler üretmektir. Bu doğrultuda derin teknoloji girişimciliği hakkında Türkiye’de yapılmış ilk çalışma olan ‘Derin Teknolojiye Derinlemesine Bakış’, dünyada da bu alanda yapılmış sayılı çalışmalardan biridir.
ÜLKE RAPORU
Bu raporda Dünyada Ar-Ge bölümünde gelişmişlik seviyesi yüksek ve gelişmekte olan ülkelerin Ar-Ge seviyeleri incelenmekte, Türkiye’de Ar-Ge bölümünde ise Türkiye’nin Ar-Ge geçmişi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmekte ve raporun son bölümünü oluşturan Eskişehir’de Ar-Ge bölümünde ise Eskişehir’in Ar-Ge merkezlerinin mevcut durumu, yaşanılan problemler ve çözüm önerileri ortaya koyulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir'e Bir Bakış" çalışması yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika (policy) çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmak gayesiyle hazırlanmıştır. Yaratıcı endüstriler alanında ülkemizde hazırlanan ilk yapısal analiz olma  özelliğini taşıyan bu çalışma, birçok analiz açısından da “ilkleri” bünyesinde barındırıyor. Yaratıcı endüstriler ve dijital endüstriler ayrımı, yaratıcı faaliyet ve yaratıcı meslek ayrımı, yaratıcı yayılım ve eş-yerleşme, İBBS-2 Bölgeleri düzeyinde yaratıcı endüstrilerin Üç Yıldız Analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve TR31 İzmir Bölgesi için yaratıcı ekosistem analizi sunan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için üretim sürecine yön veren ve asıl katma değeri temsil eden bilgiyi üretmek kritik önemdedir. Bu nedenle, yetenek temelinde işleyen bu endüstrilerin geliştirilmesi, ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması için önemli bir politika alanı oluşturmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma ile İstanbul’daki teknoloji girişimciliği ekosistemi değerlendirerek sektörün mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur. Rapordaki bulgu ve öneriler, İstanbul'da 200’ün üzerinde teknoloji girişimcisiyle yapılan görüşmeler ile 20’nin üzerinde yatırımcı ve girişimcilik destek kuruluşu liderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
İL RAPORLARI
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER

TR63 Bölgesi Alt Bölgeleme Analizi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Zafer Kalkınma Ajansı

Çermik Termal Turizm Master Planı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Tokat Sanayi ve Ticaret Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

DAP Eylem Planı 2014-2018

DAP Bölge Kalkınma İdaresi

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Hatay Gastronomi Master Planı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Süt Sektör Raporu (Van Süt Eylem Planı)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Tekstil ve hazır giyim sektör raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Genç Çiftçi Profili Araştırması 2018

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Gemi İnşa Sektör Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Yüksek Rakım Ürünlerinin Markalaşması

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Projesi Fizibilite Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Yatırımcı İşlem Basamakları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Çanakkale Enerji Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Çanakkale Sanayi Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Investment Climate of Eskişehir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Yatırım Rehberi - 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımda Devlet Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

TUNCELİ'DE TEŞVİK SİSTEMİ

Fırat Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun-Katar İş ve Yatırım İmkanları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz