K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Değer Zinciri Analizi için Araç Kiti ve Uygulama Kılavuzu çalışması kalkınma ajansları tarafından bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, tematik ya da ürün grupları bazında yapılacak değer zinciri çalışmalarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz ayrıca bölge planlama, sektör ve firma ölçeğinde analiz çalışmaları yürüten araştırmacılar için de yol gösterici niteliktedir. Bu kılavuz, kullanıcılarına değer zincirinin kavramsal ve teorik çerçevesi üzerine genel bir yaklaşım kazandırmakla birlikte analiz yapılan alanda oluşan değeri yükseltmek için süreci etkili yönetmek, aşamaları ve yöntemleri doğru tayin etmek üzere yol göstericilik yapacaktır. Bu kapsamda Kılavuzda anlam birliği sağlamak için değer zincirine yönelik tanım, süreç ve çerçevesine ilişkin unsurlar tanımlanmış olup örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kılavuzda özellikle analiz yapan uzmanlarca kullanılmak üzere analizin tasarımından, kullanılacak araçlara ve raporlamaya kadar değer zincirinin tüm aşamaları dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte sunulmuştur. Analize konu sektörün seçimi, çalışma grubunun tayin edilmesi, anket ve çalışma toplantıları gibi uygulamaya esas süreçlerin yönetimi, hesaplama araçları, veri şablonları ve veri kaynakları gibi analize esas konulara ilişkin kolaylaştırıcı tüm unsurlar detaylı bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca analiz sonucu elde edilen çıktıların yorumlanması, anlatımı ve çıkarımları için de etkili bir raporlamanın nasıl yapılacağına yer verilmiştir.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
OECD’nin tanımına göre Ne İşte, Ne Eğitimde, Ne de Öğretimde Olan Gençlik (Youth Not In Employment, Education or Training - NEET) göstergesi, belirli bir yaş grubundaki çalışmayan, eğitim ve öğrenimde olmayan genç nüfusun ilgili yaş grubundaki toplam genç nüfusuna oranını temsil etmektedir.NEET kavramı; istihdam, kalkınma ve sosyal içerme alanında önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.Bu çalışma TR 41 bölgesini NEET kavramı üzerinden bir bakış sağlamış ve bölge için yararlı bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara pek çok alanda danışmanlık yapmakta ve yol göstermekte, ayrıca devlet destekleri konusunda da yatırımcıları bilgilendirmektedir. Yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla; literatürdeki ve uygulamadaki yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimlerin kolayca anlaşılır ve tek bir doküman halinde ilgililere sunulabilmesi amacıyla 338 terimden oluşan söz konusu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansı temsilcilerinin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
YATIRIM REHBERİ
Bu çalışma ile Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere TR71 Düzey 2 Bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak kazanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. OSB’de yer alan firmalar ile uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan proje kapsamında, bölge içinden veya dışından firmalar ile kurulacak çeşitli işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Kurulacak ortaklıklar ile firmaların çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı (atık alışverişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılmıştır. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmeler raporda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
2018-2023 Hatay Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda “yat turizminin geliştirilmesi” konusuna yer verilmiştir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi desteği ile “Hatay İli Sahil Bölgelerinde Marina ve Yanaşma Rıhtımlarının Yapılması Ön Fizibilite Çalışması” hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda Hatay ilinde yat turizminin geliştirilmesi amacıyla ilde atıl durumda olan mevcut balıkçı barınakları tespit edilmiş, söz konusu barınaklar yeniden projelendirilmiş, bunun yanı sıra birer adet su sporları merkezi alanı ve yat bakım merkezi alanları belirlenmiştir.
FİZİBİLİTE RAPORU
Bu çalışmanın temel amacı Ankara kent merkezinde yaşayan nüfusun Ankara’nın kırsal alanları hakkındaki algılarının ve eğilimlerinin kırsal turizm bağlamında ele alınarak tespit edilmesidir.
SEKTÖR RAPORLARI
Activities aiming to improve and develop the investment climate are continuing in collaboration with all stakeholders; this study, prepared in two different languages, Turish and English, with regardes to the business and investment climate in Denizli, will help investors and contribute to their business activities.
İL RAPORLARI

2014-2023 İzmir Bölge Planı

İzmir Kalkınma Ajansı

TRB2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

İzmir Kümelenme Stratejisi

İzmir Kalkınma Ajansı

Sinop İl Turizm Eylem Planı (2019-2022)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Eğitim Sektörü Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TRA1 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi 2014-2023

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bilecik İli Mekansal Strateji Analizi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Samsun Çevre ve Şehircilik Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

İzmir Mevcut Durum Analizi 2013

İzmir Kalkınma Ajansı

Gastronomi Turizm Strateji Planı

İpekyolu Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Filtre Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Bilişim Sektör Raporu 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Sinop Turizm Paydaşları Eğitim Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Biyogaz Sektörel Analiz Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Turizm Sektör Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Erzurum Yüksek Hızlı Tren Raporu

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Özel Okul Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Konya Gıda Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Konya Mobilya Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım, 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Modeli

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Yatırımda Devlet Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Balıkesir Enerji Sektörü Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Balıkesir Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Proje Hazırlama Rehberi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Osmaniye Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Enerji Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

E-Posta Adresi Giriniz