K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Değer Zinciri Analizi için Araç Kiti ve Uygulama Kılavuzu çalışması kalkınma ajansları tarafından bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, tematik ya da ürün grupları bazında yapılacak değer zinciri çalışmalarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz ayrıca bölge planlama, sektör ve firma ölçeğinde analiz çalışmaları yürüten araştırmacılar için de yol gösterici niteliktedir. Bu kılavuz, kullanıcılarına değer zincirinin kavramsal ve teorik çerçevesi üzerine genel bir yaklaşım kazandırmakla birlikte analiz yapılan alanda oluşan değeri yükseltmek için süreci etkili yönetmek, aşamaları ve yöntemleri doğru tayin etmek üzere yol göstericilik yapacaktır. Bu kapsamda Kılavuzda anlam birliği sağlamak için değer zincirine yönelik tanım, süreç ve çerçevesine ilişkin unsurlar tanımlanmış olup örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kılavuzda özellikle analiz yapan uzmanlarca kullanılmak üzere analizin tasarımından, kullanılacak araçlara ve raporlamaya kadar değer zincirinin tüm aşamaları dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte sunulmuştur. Analize konu sektörün seçimi, çalışma grubunun tayin edilmesi, anket ve çalışma toplantıları gibi uygulamaya esas süreçlerin yönetimi, hesaplama araçları, veri şablonları ve veri kaynakları gibi analize esas konulara ilişkin kolaylaştırıcı tüm unsurlar detaylı bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca analiz sonucu elde edilen çıktıların yorumlanması, anlatımı ve çıkarımları için de etkili bir raporlamanın nasıl yapılacağına yer verilmiştir.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara pek çok alanda danışmanlık yapmakta ve yol göstermekte, ayrıca devlet destekleri konusunda da yatırımcıları bilgilendirmektedir. Yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla; literatürdeki ve uygulamadaki yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimlerin kolayca anlaşılır ve tek bir doküman halinde ilgililere sunulabilmesi amacıyla 338 terimden oluşan söz konusu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansı temsilcilerinin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
YATIRIM REHBERİ
Bu çalışma ile Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere TR71 Düzey 2 Bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak kazanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. OSB’de yer alan firmalar ile uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan proje kapsamında, bölge içinden veya dışından firmalar ile kurulacak çeşitli işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Kurulacak ortaklıklar ile firmaların çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı (atık alışverişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılmıştır. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmeler raporda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
2018-2023 Hatay Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda “yat turizminin geliştirilmesi” konusuna yer verilmiştir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi desteği ile “Hatay İli Sahil Bölgelerinde Marina ve Yanaşma Rıhtımlarının Yapılması Ön Fizibilite Çalışması” hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda Hatay ilinde yat turizminin geliştirilmesi amacıyla ilde atıl durumda olan mevcut balıkçı barınakları tespit edilmiş, söz konusu barınaklar yeniden projelendirilmiş, bunun yanı sıra birer adet su sporları merkezi alanı ve yat bakım merkezi alanları belirlenmiştir.
FİZİBİLİTE RAPORU
Bu çalışmanın temel amacı Ankara kent merkezinde yaşayan nüfusun Ankara’nın kırsal alanları hakkındaki algılarının ve eğilimlerinin kırsal turizm bağlamında ele alınarak tespit edilmesidir.
SEKTÖR RAPORLARI
Activities aiming to improve and develop the investment climate are continuing in collaboration with all stakeholders; this study, prepared in two different languages, Turish and English, with regardes to the business and investment climate in Denizli, will help investors and contribute to their business activities.
İL RAPORLARI
2012 yılından itibaren Yatırım Destek Ofisi tarafından her yıl yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak kentin yatırım ekosistemini tanıtmak için yayımlanan “Istanbul Yatırım Rehberi” Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra 9 farklı dilde (2019 yılında sadece Arapça olarak) yayımlanmaktadır. Kitapçıkta İstanbul’a dair ekonomik, sosyal ve kültürel istatistiklerin yanı sıra dünyanın diğer metropolleri ile kıyaslamalar yer almaktadır.
YATIRIM REHBERİ

Regional Innovation Strategy (2013-2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Eğitim Sektörü Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya Sanayi Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TRA1 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi 2014-2023

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun Sağlık Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

Samsun yerel eşitlik eylem planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Sektörel Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölge Planı (2014-2023)

İpekyolu Kalkınma Ajansı

TR72 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi Raylı Sistemler Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

BI-NET Projesi sonuç raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Sinop Turizm Paydaşları Eğitim Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Van İli Tarım Sektörü Yatırım Kılavuzu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

Türkiye'de Film Endüstrisi (2011-2015)

İstanbul Kalkınma Ajansı

Invest in Gaziantep

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Zonguldak Havaalanı Talep Araştırması Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bursa Yatırım Ortamı ve Sektörler

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Proje Hazırlama Rehberi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi - İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı

Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Investment Areas Guide-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çorum Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Samsun-Katar İş ve Yatırım İmkanları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yozgat Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

  • E-Posta Adresi Giriniz