K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

2021-2023 yıllarını kapsayan DAP Bölge Kalkınma Programı; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Ezurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illerinden oluşan DAP Bölgesi'nde ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin hızlandırılması, bölgede bulunan kaynakların ve içsel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla hazırlanmış bir programlama belgesidir. DAP Bölge Kalkınma Programı, odaklılık ilkesi doğrultusunda, On Birinci Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile uyumlu olacak şekilde görev sahamızdaki Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. İlgili mevzuata göre “Eylem Planı” olan bu belge, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla benimsenen program bazlı yaklaşım doğrultusunda “Bölge Kalkınma Programı” olarak adlandırılmıştır.
PLANLAR
Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler vb. gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır. Endüstriyel miras niteliği taşıyan bu yapılara tarihsel kimliğine uygun işlevler kazandırılması, kentlerin yaratıcı potansiyelinin harekete geçirilmesinde tetikleyici roller üstlenebilmektedir. Dünyada başarılı uygulama örnekleri incelediğinde, yaratıcı faaliyetlerin kent merkezlerindeki kültür üretiminden beslendiği, özellikle liman kentlerinin çok kültürlülük ve yaratıcı faaliyetlerin yoğunluğu ile ayrıştığı, limanların etkileşim sahası içerisinde kalan ve endüstriyel kültür mirası yapılarının yoğunlaştığı bölgelerin yaratıcı merkezler olarak yeniden hayat bulduğu dikkati çekmektedir. İzmir’in endüstriyel kültür mirasının yoğunlaştığı ve TCDD İzmir Alsancak Limanı etkileşim sahası içerisinde kalan “Darağaç” bölgesi, İzmir’in gelişen yaratıcı endüstri alanları için eşsiz bir potansiyel sunmaktadır. Kent merkezine ve İzmir’in sanayileşme hikâyesine yaratıcı bir gözle yeniden bakılması temennisi ile hazırlanan İzmir Endüstriyel Miras Envanteri çalışması bu anlamda bölgemizde hazırlanan ilk çalışmadır.
TANITIM DOKÜMANI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI

Samsun Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Çevre ve Şehircilik Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TRB1 BÖLGE PLANI(2014-2023)

Fırat Kalkınma Ajansı

Samsun Sektörel Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı (2018-2021)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2014-2023)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Amasya Sanayi Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bölgesel İnovasyon Stratejisi (2013-2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Orman ve Su İşleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR83 Dış Ticaret Analiz Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Obeziteye Karşı El Ele Projesi

İstanbul Kalkınma Ajansı

Süt Sektör Raporu (Van Süt Eylem Planı)

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Hatay İli Fidancılık Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Özel Hastane Ön Fizibilite Raporu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Modeli

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Isparta Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Diyarbakır Göç Araştırması

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Yatırım Rehberi - 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Osmaniye Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Yozgat Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

TUNCELİ'DE TEŞVİK SİSTEMİ

Fırat Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcı İşlem Basamakları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Devlet Destekleri Broşürü

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Çanakkale Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi - İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz