K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, faaliyet alanına giren TR82 Düzey-2 Bölgesi olan Kastamonu, Çankırı ve Sinop’ta 2011, 2013 ve 2015 yıllarında kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış bir yayındır.
ETKİ DEĞERLENDİRME
İzmir Limanları Mevcut Durum Analizi ve Gelişim Perspektifi'nin alt analizlerinden ikincisini, İzmir Limanları Mevcut Durum ve Gelişim Analizleri çalışması oluşturmaktadır. Çalışmada, İzmir Bölgesi limanlarının bir envanteri çıkarılarak, teorik ve kapasite kullanım düzeyler, yük ve taşımacılık ilişkileri, İzmir ve hinterlandında yer alan iller ile liman hizmetleri eksenindeki ilişki, lokal yük ve transit yükler ekseninde bölge limanlarının gelişimi ve bu gelişime etki edebilecek unsurlar incelenmiştir.Liman merkezli lojistik yaklaşımı ile İzmir için stratejik yük analizleri gerçekleştirilerek gelişim senaryoları oluşturulmuştur.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışmada TRC1 Bölgesi’ndeki kadın emeği yoğun kooperatifler ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin profilini ortaya çıkarılmış ve mevcut sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirlenmiştir. Bu amaçla hazırlanan raporun, TRC1 Bölgesi’ndeki kadın kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine yönelik kısmi profilleme çalışması, ihtiyaç alanı ve konularının belirlenmesi, kooperatiflerin rasyonel ve etkin biçimde yönetilmesi; ürünlerin pazarlanmasında, üreticilerin finansmana ulaşmasında etkin bir duruma getirilmesi bağlamında oluşturulacak olan plan, politika ve uygulama araçlarına altlık oluşturması beklenmektedir. Bu mevcut durum analizi kooperatifçilikle ilgili tüm tarafları kanıta dayalı bilgiye yönlendirme ve çözüm geliştirme amacıyla hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
“Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu” araştırmasıyla ülkemizde kırsal yerleşimleri ve kentsel yerleşimleri bir bütünün parçaları ve birbirlerinin tamamlayıcıları olarak gören bu çalışma ile, ülkemiz kırsal kalkınma literatüründe “kırsal ve kentsel entegrasyon” bağlamında yeni bir alan açılmakta, yakından incelenen pilot ilçeler üzerine değerlendirmelerde bulunulmakta, ulusal ve bölgesel kalkınma politikalarının tasarım ve uygulama süreçleri ile kamu ve özel sektörün yatırım kararlarına önemli katkılar sunularak, ülkemizin en küçük ölçekli yönetsel birimleri olan ilçelere odaklanılmaktadır.   Siber Vatan
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma, dünyada kır-kent tanımlama çalışmalarında geliştirilen yeni yöntemleri inceleyerek ve bu yöntemleri ülkemizin özellikleri, koşulları ve kısıtları çerçevesinde uyarlayarak; Türkiye için yeni bir kır-kent tanımlama yöntemi önermektedir. İzmir özelinde uygulaması gerçekleştirilen model, büyükşehirlerde kırsal ve kentsel alanları tanımlayarak önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlamaktadır. Çalışmada, İzmir’deki belediye sınırları il sınırlarına genişletilmeseydi bugünkü durumları itibarıyla ilçe belediyelerine bağlı kırsal ve kentsel mahalleler hangileri olurdu sorusuna cevap aranmış ve bu mahalleleri belirlemek için makine öğrenmesi yöntemleri kullanılmıştır. Bu doğrultuda alt yerleşimler; ilçe merkezine uzaklık, nüfus, inşa edilmiş alan oranı, ilçe SEGE skoru ve ilçe nüfusu olmak üzere beş değişken kullanılarak analiz edilmiş ve kentsel ya da kırsal mahalle olma durumları tahmin edilmiştir. İzmir için TÜİK tarafından klasik yöntemlerle hesaplanan şehirleşme oranı yüzde 100’dür. Çalışma kapsamında İzmir için şehirleşme oranı yüzde 89 olarak hesaplanmıştır. Yöntem 30 büyükşehrin tamamı için uygulandığında ise Türkiye geneli şehirleşme oranı yüzde 77,3 olarak ölçülmüştür. 
İL RAPORLARI
Turkey post-COVID recovery: Principles for a sustainable and resilient strategy document is prepared within the Government of Japan funded COVID-19 Crisis Response and Resilience Project which was implemented by the UNDP Turkey in cooperation with the T.R. Ministry of Industry and Technology General Directorate of Development Agencies.
PLANLAR

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi

Ankara Kalkınma Ajansı

Kariyer Planlama Rehberi

Trakya Kalkınma Ajansı

Samsun Orman ve Su İşleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023)

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

DAP Eylem Planı 2014-2018

DAP Bölge Kalkınma İdaresi

TRC1 Bölge Planı (2014-2023)

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

2014-2023 Bölge Planı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Çimento Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Raporu (2018)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR83 Dış Ticaret Analiz Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Sağlık Turizmi Van Destinasyonu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Bilecik Mermer Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım, 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

Karaman Sosyal Analiz Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Balıkesir Enerji Sektörü Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Bilecik Investment Climate

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

BİNGÖL YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Investment Climate of Eskişehir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çorum Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcı İşlem Basamakları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Balıkesir Lojistik Atlası

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz