K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara pek çok alanda danışmanlık yapmakta ve yol göstermekte, ayrıca devlet destekleri konusunda da yatırımcıları bilgilendirmektedir. Yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla; literatürdeki ve uygulamadaki yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimlerin kolayca anlaşılır ve tek bir doküman halinde ilgililere sunulabilmesi amacıyla 338 terimden oluşan söz konusu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansı temsilcilerinin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
YATIRIM REHBERİ
Bu çalışma ile Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere TR71 Düzey 2 Bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak kazanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. OSB’de yer alan firmalar ile uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan proje kapsamında, bölge içinden veya dışından firmalar ile kurulacak çeşitli işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Kurulacak ortaklıklar ile firmaların çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı (atık alışverişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılmıştır. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmeler raporda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
2018-2023 Hatay Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda “yat turizminin geliştirilmesi” konusuna yer verilmiştir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi desteği ile “Hatay İli Sahil Bölgelerinde Marina ve Yanaşma Rıhtımlarının Yapılması Ön Fizibilite Çalışması” hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda Hatay ilinde yat turizminin geliştirilmesi amacıyla ilde atıl durumda olan mevcut balıkçı barınakları tespit edilmiş, söz konusu barınaklar yeniden projelendirilmiş, bunun yanı sıra birer adet su sporları merkezi alanı ve yat bakım merkezi alanları belirlenmiştir.
FİZİBİLİTE RAPORU
Bu çalışmanın temel amacı Ankara kent merkezinde yaşayan nüfusun Ankara’nın kırsal alanları hakkındaki algılarının ve eğilimlerinin kırsal turizm bağlamında ele alınarak tespit edilmesidir.
SEKTÖR RAPORLARI
Activities aiming to improve and develop the investment climate are continuing in collaboration with all stakeholders; this study, prepared in two different languages, Turish and English, with regardes to the business and investment climate in Denizli, will help investors and contribute to their business activities.
İL RAPORLARI
2012 yılından itibaren Yatırım Destek Ofisi tarafından her yıl yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak kentin yatırım ekosistemini tanıtmak için yayımlanan “Istanbul Yatırım Rehberi” Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra 9 farklı dilde (2019 yılında sadece Arapça olarak) yayımlanmaktadır. Kitapçıkta İstanbul’a dair ekonomik, sosyal ve kültürel istatistiklerin yanı sıra dünyanın diğer metropolleri ile kıyaslamalar yer almaktadır.
YATIRIM REHBERİ
Bu raporda, ülkemizin ihracata ilişkin makro ekonomik hedeflerine yönelik karar alıcılara ve araştırmacılara bilgi sağlamak amacıyla 2017 yılında TR83 Bölgesi’nin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ihracat ve ithalat değerleri fasıllar uyarınca incelenmiştir. Her bir ticaret faslının ithalat ve ihracat tutarları ile kg cinsinden miktarları analiz edilmiştir. Bu suretle, 2016 yılına da kıyasla 2017 yılında Bölgenin dış ticaretinin gittiği yön ve geleceğe dair hedefler konusunda fikir elde ederek öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır
SEKTÖR RAPORLARI

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Sektörel Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Eğitim Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı (2010-2013)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2011-2013

Ankara Kalkınma Ajansı

Tokat Sanayi ve Ticaret Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Regional Innovation Strategy (2013-2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Eğitim Sektörü Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR61 Düzey 2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Sektörel Eylem Planları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR52 2010-2013 Bölge Planı

Mevlana Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölgesi Tarım Raporu

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Kamuda Yenilik Raporu

İstanbul Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım 2012

Ankara Kalkınma Ajansı

Oltu Taşı Sektörü Değer Zinciri Analizi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Genç Çiftçi Profili Araştırması 2018

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Mobilyacılık Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Güvenli Okul Yaşanabilir Kent Projesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR90 Bölgesi Gemi İnşa Sektör Raporu

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Mikro HES Sektörel Analiz Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Projesi Fizibilite Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Ankara Key Facts & Figures

Ankara Kalkınma Ajansı

İstanbul Sanayi Stratejisi Belgesi

İstanbul Kalkınma Ajansı

Diyarbakır Göç Araştırması

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Modeli

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

MALATYA YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Invest in Gaziantep

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

ELAZIĞ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Osmaniye Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımda Devlet Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Çorum Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi - İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Samsun Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

  • E-Posta Adresi Giriniz