K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

TR82 Kuzey Anadolu Bölgesi Tarım Stratejisi ve Yol Haritası; sektörün güçlü yönlerini geliştirmeyi, ortaya çıkan zorluklara esnek bir şekilde yanıt vermesini ve tarımın gelişmesi için yeni fırsatları yakalamasını sağlamayı amaçlamaktadır. Raporla TR82 Bölgesi’nin tarımsal üretim vizyonu, stratejik odak alanlar, amaç ve hedefleri belirlenmiş; yönetişim, tarımsal üretim, ekonomik ve sosyal kalkınma, tarımsal pazarlama ve çevre odaklı yol haritası 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde ortaya konulmuştur.
SEKTÖR RAPORLARI
Çalışma, İzmir’de tekstil sektöründe yer alan firmaların yeşil dönüşüm sürecine ne derece hazır ve istekli olduklarını tespit ve analiz etmek, bu konudaki farkındalığı artırarak firmalara bir kılavuz sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
TR71 Düzey 2 Bölgesi, kırsal nüfusu diğer bölgelere nispeten daha yüksek olan ve dolayısıyla tarım-hayvancılıkla geçinen nüfus payının yüksek olduğu bir bölgedir. Bu husus bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi bakımından kırsal kalkınmanın önemli olduğunu göstermekltedir. Kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda faaliyet gösteren aktörlerden biri de üretici ve yetiştirici birlikleridir. Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında oluşturulan bu sivil toplum kuruluşları bir yandan üreticilerin üyelik işlemleri gibi hususlarla iştigal ederken diğer yandan faaliyet konusu tarımsal ürünlerin markalaşması, katma değerli ve verimli üretilmesi konusunda da çalışmaktadırlar. Çalışmada, bölgede aktif olarak faaliyet gösteren 33 üretici ve yetiştirici birliğinin 26 tanesinin birlik başkanı ile görüşme yapılarak birliklerin ihtiyaçları ve sorunları tespit edilmiştir. Birliklerin faaliyet konularına göre Türkiye'deki konumuna ilişkin bilgilerle birlikte sorun ağacı oluşturulmuş ve  iyi uygulama ve proje örneklerine yer verilmiştir.
SEKTÖR RAPORLARI
İzmir Kooperatif Analizi, İzmir’deki kooperatiflerin mevcut durumlarını, mekânsal dağılımlarını, ekonomik dayanıklılıklarını, ağ ilişkilerini ve yerel kalkınmadaki rollerini ele almaktadır. Çalışma, elde ettiği sonuçlar bakımından ilgili kurumların gelecekte olası bir kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı geliştirme süreçlerinde yol gösterici bir belge olma niteliğine sahiptir.
İL RAPORLARI
Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları, bölgelerinin kentsel alanlarında olduğu kadar kırsal alanlarında da ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı desteklemektedirler. Her ne kadar kırsal denilince akla hemen tarım gelse de, aslında tarım dışı sektörler de tarım sektörü kadar önemli ve elzemdir. Bu çalışma, kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi konusunu önce teorik olarak ele almakta ve bu teoriyi, bazı temel göstergelerle Türkiye perspektifinden yorumlamaktadır. Daha sonra dünyadan örnekler ve Türkiye’den Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajanslarının bugüne kadar destekledikleri parlak projeleri detaylarıyla okuyucuya sunmaktadır.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Araştırma, Ankara’da faaliyette olan tüm teknoloji geliştirme bölgeleri (teknokent) ve organize sanayi bölgelerinde (OSB) yer alan şirketlerin istihdam ihtiyacının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. 
SEKTÖR RAPORLARI
Dünya genelinde artan nüfus, ekonomik ve sosyal hareketlilik, alan ve kaynak kullanımı tehlikelerin sayısını ve coğrafi dağılımını arttırmaktadır. Tehlikeler ve bunlar kaynaklı riskler artmakta, bu durum da afetlere yol açmaktadır. Afetler sosyal, ekonomik ve çevresel önemli kayıplara neden olmakta ve yeni afetleri tetiklemektedir. Bu durum dünya gündeminde afet yönetimini ve sonrasında risk yönetiminin önemini artırmaktadır. Kabul gören risk yönetimi yöntemlerinin başında risk azaltma faaliyetleri gelmektedir. Bunun yanı sıra afet esnasında acil müdahale ve kriz yönetimi ve afet sonrasında toparlanma ve normalleşme süreçleri risk yönetiminin diğer bileşenleri arasında yer almaktadır. Doğal afete neden olabilecek tehlikelerin fazlalığı nedeniyle riskli bir konumda bulunan Türkiye, yaşanan ve yaşanma ihtimali bulunan çok sayıda afetten ötürü güçlü bir risk yönetimi kapasitesine sahip hale gelmiştir. Bu kapasite büyük oranda afet öncesi risk azaltılması, afet esnasında acil müdahale ve sonrasında yeniden inşa süreçlerine yöneliktir. Yakın geçmişte yaşanan afetler ve özellikle Covid-19 salgını, afet sonrası ekonomik toparlanma konusunun önemini artırmıştır. Bu kapsamda Japon Hükümeti fonuyla ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile UNDP Türkiye iş birliğinde uygulanan “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” bu sürece yönelik bir çerçeve çizilmesine olanak sağlamıştır. Bu toparlanma sürecinin başat aktörleri olarak değerlendirilebilecek olan kalkınma ajanslarının bu misyona yönelik kapasitelerinin geliştirilmesi önemsenmiştir. Bu nedenle, kalkınma ajanslarının afet sonrası bölgesel ekonomik toparlanma sürecini yürütmek üzere afet sonrasında kurumsal acil durum yönetimi ve hizmet sürekliliği konuları da önceliklendirilmiştir. Buradan hareketle “Kalkınma Ajansları İçin Afet Yönetimi Kılavuzu” adı altında pilot ve ön bir rehber oluşturulması tasarlanmıştır. Dinamik bir belge olarak ilk şablonu hazırlanan çalışmanın, edinilen ve edinilecek tecrübeler doğrultusunda kendini yenileyen ve sürekliliği olan bir hale gelmesi amaçlanmaktadır.
PLANLAR

2014-2023 İzmir Bölge Planı

İzmir Kalkınma Ajansı

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı (2018-2021)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölge Planı (2014-2023)

İpekyolu Kalkınma Ajansı

TRB1 BÖLGE PLANI(2014-2023)

Fırat Kalkınma Ajansı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Tokat Sektörel Eylem Planları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

Samsun Orman ve Su İşleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bölgesel İnovasyon Stratejisi (2013-2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Hatay Gastronomi Master Planı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

DAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023)

DAP Bölge Kalkınma İdaresi

TR63 Bölgesi Alt Bölgeleme Analizi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Zafer Kalkınma Ajansı

Genç Çiftçi Profili Araştırması 2018

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

SİNOP TURİZM ODAKLI ALGI-İMAJ ARAŞTIRMASI

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Filtre Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara - Kağıt Sektör Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Projesi Fizibilite Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

TR82 BÖLGESİ KANYONLAR RAPORU

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

EPS Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Zonguldak Havaalanı Talep Araştırması Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bursa Yatırım Ortamı ve Sektörler

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Zonguldak İli Yatırım Ortamı Değerlendirmesi

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Konya Makine Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Isparta Kırsal Kalkınma Planı (2014-2019)

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kayseri Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Çanakkale Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Sanayi Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Balıkesir Lojistik Atlası

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Yatırım Rehberi - 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
  • E-Posta Adresi Giriniz