K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Bu rapor TR71 Bölgesi’nde yer alan illerin (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) hava yolu ile erişilebilirliğine yönelik ihtiyacı analiz etmek amacıyla hazırlanmıştır. On ana başlıktan oluşan raporda ülkemizin ulaştırma sektörünün genel görünümü, havacılık sektörünün dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimi ve mevcut durumu, hava yolu taşımacılığının tüm sektörler ile birlikte değerlendirilmesi, TR71 Bölgesinin tüm ulaşım modları açısından erişilebilirlik durumu ve Kapadokya Havalimanının gelişimi hakkında çerçeve çizilmiştir. Mevcut durumun farklı açılardan ortaya konmasının ardından, bölgenin Antalya ve İzmir İlleriyle olan ticari, politik, organik ve sosyal bağları incelenmiş, veriler anlamlandırılmış ve hava yolu taşımacılığına yönelik bir talebin olup olmayacağı analiz edilmiştir. Raporun Ajansın yürüteceği faaliyetlerde kamu ve özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesi anlamında katkı sağlayacağı ve bu alanda yürütülecek çalışmalar için sinerji oluşturacağı düşünülmektedir.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu araştırma raporu TR71 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) bulunan sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini, karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Üç bölümden oluşan raporun birinci bölümünde, sivil toplum kavramı, yasal statüsüne göre sivil toplum kuruluşları incelenmiş, sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik sorunu ve kaynak geliştirme yöntemleri üzerinde durularak genel bir kavramsal çerçeve sunulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde,  TR71 Bölgesi’ndeki sivil toplum örgütlenmesi incelenmiş, bu alanda faal olan derneklere odaklanılarak bölgedeki genel görünüm ortaya konulmuştur.  Üçüncü yani son bölümde ise, saha araştırması kapsamında elde veriler analiz edilmiş,  bulgulara ilişkin sonuçlar tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Araştırmanın Ajansın bundan sonra yürüteceği faaliyetlerde kamu, özel sektör, sivil toplum işbirliğinin teşvik edilmesi anlamında katkı sağlayacağı ve bu alanda yürütülecek çalışmalar için zemin oluşturacağı düşünülmektedir. 
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışmanın amacı günümüz dünyasının en kritik ve önemli teknolojilerinden biri olan derin teknolojilerin mevcut durumunu analiz ederek bu alandaki geliştiricilerinin sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözümler üretmektir. Bu doğrultuda derin teknoloji girişimciliği hakkında Türkiye’de yapılmış ilk çalışma olan ‘Derin Teknolojiye Derinlemesine Bakış’, dünyada da bu alanda yapılmış sayılı çalışmalardan biridir.
ÜLKE RAPORU
Bu raporda Dünyada Ar-Ge bölümünde gelişmişlik seviyesi yüksek ve gelişmekte olan ülkelerin Ar-Ge seviyeleri incelenmekte, Türkiye’de Ar-Ge bölümünde ise Türkiye’nin Ar-Ge geçmişi ve güncel durumu hakkında bilgi verilmekte ve raporun son bölümünü oluşturan Eskişehir’de Ar-Ge bölümünde ise Eskişehir’in Ar-Ge merkezlerinin mevcut durumu, yaşanılan problemler ve çözüm önerileri ortaya koyulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir'e Bir Bakış" çalışması yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika (policy) çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmak gayesiyle hazırlanmıştır. Yaratıcı endüstriler alanında ülkemizde hazırlanan ilk yapısal analiz olma  özelliğini taşıyan bu çalışma, birçok analiz açısından da “ilkleri” bünyesinde barındırıyor. Yaratıcı endüstriler ve dijital endüstriler ayrımı, yaratıcı faaliyet ve yaratıcı meslek ayrımı, yaratıcı yayılım ve eş-yerleşme, İBBS-2 Bölgeleri düzeyinde yaratıcı endüstrilerin Üç Yıldız Analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve TR31 İzmir Bölgesi için yaratıcı ekosistem analizi sunan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için üretim sürecine yön veren ve asıl katma değeri temsil eden bilgiyi üretmek kritik önemdedir. Bu nedenle, yetenek temelinde işleyen bu endüstrilerin geliştirilmesi, ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması için önemli bir politika alanı oluşturmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma ile İstanbul’daki teknoloji girişimciliği ekosistemi değerlendirerek sektörün mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur. Rapordaki bulgu ve öneriler, İstanbul'da 200’ün üzerinde teknoloji girişimcisiyle yapılan görüşmeler ile 20’nin üzerinde yatırımcı ve girişimcilik destek kuruluşu liderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
İL RAPORLARI
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER

Amasya Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

KOP Eylem Planı (2014-2018)

KOP Bölge Kalkınma İdaresi

TRC1 Bölge Planı (2014-2023)

İpekyolu Kalkınma Ajansı

2014-2023 Bölge Planı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Tokat Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Hatay Gastronomi Master Planı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TR72 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

KUSİ Analizi ve Eylem Planı Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Samsun Sağlık Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Adana Gastronomi Stratejisi

Çukurova Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

Denizli Kültür Envanteri

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Oltu Taşı Sektörü Değer Zinciri Analizi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun'da yerli ve milli otomobil üretimi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi Havacılık Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölgesi İstihdam Raporu

İpekyolu Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Zeytincilik Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TR83 Dış Ticaret Analiz Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Orta Sakarya Vadisi Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Ankara Göç Analizi

Ankara Kalkınma Ajansı

Diyarbakır Göç Araştırması

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Zonguldak Mağaraları Araştırma Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bursa Yatırım Ortamı ve Sektörler

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Bartın Mağaraları Araştırma Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisi 2017

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TUNCELİ'DE TEŞVİK SİSTEMİ

Fırat Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Balıkesir Enerji Sektörü Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

BİNGÖL YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Çanakkale Enerji Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Çorum Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Lojistik Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Bilecik Investment Climate

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Yatırımcı Sözlüğü

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Balıkesir Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz