K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Türkiye'de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2 Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir'e Bir Bakış" çalışması yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31 İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için yapılacak politika (policy) çalışmalarına yönelik bilgi tabanı oluşturmak gayesiyle hazırlanmıştır. Yaratıcı endüstriler alanında ülkemizde hazırlanan ilk yapısal analiz olma  özelliğini taşıyan bu çalışma, birçok analiz açısından da “ilkleri” bünyesinde barındırıyor. Yaratıcı endüstriler ve dijital endüstriler ayrımı, yaratıcı faaliyet ve yaratıcı meslek ayrımı, yaratıcı yayılım ve eş-yerleşme, İBBS-2 Bölgeleri düzeyinde yaratıcı endüstrilerin Üç Yıldız Analizi yöntemi ile karşılaştırılması ve TR31 İzmir Bölgesi için yaratıcı ekosistem analizi sunan ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için üretim sürecine yön veren ve asıl katma değeri temsil eden bilgiyi üretmek kritik önemdedir. Bu nedenle, yetenek temelinde işleyen bu endüstrilerin geliştirilmesi, ülkelerin ve bölgelerin rekabet gücünün artırılması için önemli bir politika alanı oluşturmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma ile İstanbul’daki teknoloji girişimciliği ekosistemi değerlendirerek sektörün mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yönleri ortaya koyulmuştur. Rapordaki bulgu ve öneriler, İstanbul'da 200’ün üzerinde teknoloji girişimcisiyle yapılan görüşmeler ile 20’nin üzerinde yatırımcı ve girişimcilik destek kuruluşu liderleriyle yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
İL RAPORLARI
İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak ilçelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak ilçeler 6 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE); politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye’deki illerin ve bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmasıdır. Çalışmada, sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen değişkenler kullanılarak illerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeyleri istatistiksel tekniklerle analiz edilmiş ve söz konusu birimlerin gelişmişlik sıralaması ortaya konmuştur. Çalışma sonucu oluşmuş gelişmişlik skorlarındaki doğal kırınımlar göz önünde bulundurularak iller 6, bölgeler ise 4 gelişmişlik kademesinde gruplandırılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Öncelikle “Eskişehir ilinin turizm kaynaklarının/temalarının mekânsal olarak belirlenmesi”, “Eskişehir ilinin potansiyel turizm pazarlarının değerlendirilmesi” ile “Eskişehir’e gelen ve ardından sırasıyla yerliyabancı turistler ve Eskişehir turizmi üzerine değerlendirmeleri” bölümleri hazırlanmıştır. Bu üç bölümden yararlanılarak “Eskişehir ilinin turizm kaynakları ve ulusal/uluslararası turistlerin seyahat eğilimleri” bölümü geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonuç bölümünü oluşturan “Eskişehir ilinin turizm kaynaklarının/temalarının pazarlama stratejisi” ise ilk dört bölümden yararlanılarak hazırlanmıştır. İlk dört bölümün detayları bu raporda verilmektedir.
SEKTÖR RAPORLARI
Bu çalışma ile akıllı ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında öne çıkan sektörlerden kâğıt sektörünün durumu ortaya konmuştur. 
SEKTÖR RAPORLARI
Söz konusu yayın, Hatay gastronomisinin tanıtıldığı bir strateji ve eylem dokümanı niteliği taşımaktadır.
PLANLAR

Tokat Sektörel Eylem Planları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Alt Bölgeleme Analizi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı Analizler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bölgesel İnovasyon Stratejisi (2013-2023)

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

TR72 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Gastronomi Turizm Strateji Planı

İpekyolu Kalkınma Ajansı

2014-2023 Bölge Planı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Samsun Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR33 Bölgesi Yenilik Stratejisi

Zafer Kalkınma Ajansı

Amasya Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR72 Bölgesi Tarım Raporu

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Tekstil ve hazır giyim sektör raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Lojistik Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Adana Kimya-Petrokimya Sektör Raporu

Çukurova Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Turizm Sektör Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

AMBALAJ SEKTÖRÜ VE TRB1

Fırat Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölgesi İstihdam Raporu

İpekyolu Kalkınma Ajansı

5 Yıldızlı Otel Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Özel Okul Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Projesi Fizibilite Raporu

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

İstanbul Teknoloji Ekosistemi Haritası

İstanbul Kalkınma Ajansı

Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri

Güney Ege Kalkınma Ajansı

2013 Yılı Sinop İli Sanayi Analizi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Konya Makine Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Diyarbakır Göç Araştırması

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Invest in Gaziantep

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Konya Mobilya Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Bilecik Mermer Sektörü Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Devlet Destekleri Broşürü

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Çorum Yatırım Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcı İşlem Basamakları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun-Katar İş ve Yatırım İmkanları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Çanakkale Enerji Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi - İzmir

İzmir Kalkınma Ajansı

Çanakkale Lojistik Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kastamonu Yatırım Tanıtım Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Investment Climate of Eskişehir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

E-Posta Adresi Giriniz