K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Değer Zinciri Analizi için Araç Kiti ve Uygulama Kılavuzu çalışması kalkınma ajansları tarafından bölgelerinin stratejik önceliklerine hizmet eden sektörel, tematik ya da ürün grupları bazında yapılacak değer zinciri çalışmalarına yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuz ayrıca bölge planlama, sektör ve firma ölçeğinde analiz çalışmaları yürüten araştırmacılar için de yol gösterici niteliktedir. Bu kılavuz, kullanıcılarına değer zincirinin kavramsal ve teorik çerçevesi üzerine genel bir yaklaşım kazandırmakla birlikte analiz yapılan alanda oluşan değeri yükseltmek için süreci etkili yönetmek, aşamaları ve yöntemleri doğru tayin etmek üzere yol göstericilik yapacaktır. Bu kapsamda Kılavuzda anlam birliği sağlamak için değer zincirine yönelik tanım, süreç ve çerçevesine ilişkin unsurlar tanımlanmış olup örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kılavuzda özellikle analiz yapan uzmanlarca kullanılmak üzere analizin tasarımından, kullanılacak araçlara ve raporlamaya kadar değer zincirinin tüm aşamaları dikkat edilmesi gereken hususlarla birlikte sunulmuştur. Analize konu sektörün seçimi, çalışma grubunun tayin edilmesi, anket ve çalışma toplantıları gibi uygulamaya esas süreçlerin yönetimi, hesaplama araçları, veri şablonları ve veri kaynakları gibi analize esas konulara ilişkin kolaylaştırıcı tüm unsurlar detaylı bir şekilde sunulmuştur. Ayrıca analiz sonucu elde edilen çıktıların yorumlanması, anlatımı ve çıkarımları için de etkili bir raporlamanın nasıl yapılacağına yer verilmiştir.
İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
OECD’nin tanımına göre Ne İşte, Ne Eğitimde, Ne de Öğretimde Olan Gençlik (Youth Not In Employment, Education or Training - NEET) göstergesi, belirli bir yaş grubundaki çalışmayan, eğitim ve öğrenimde olmayan genç nüfusun ilgili yaş grubundaki toplam genç nüfusuna oranını temsil etmektedir.NEET kavramı; istihdam, kalkınma ve sosyal içerme alanında önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.Bu çalışma TR 41 bölgesini NEET kavramı üzerinden bir bakış sağlamış ve bölge için yararlı bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Bursa ilimizde pilot olarak yürütülen çalışmanın ışığında bütüncül bir bakış açısı sağlanması amacı ile Eskişehir ve Bilecik illerimiz için de inovasyon ekosistemi analizi çalışmaları 2019 yılı içerisinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında, TR41 Bölgesi ve Bilecik özelinde Ar-Ge ve inovasyon mevcut durumu analiz edilmiş, çalışmaya girdi sağlamak üzere ilgili kurumlardan veri temin edilmiş ve Bilecik İnovasyon Ekosistemi Anketi aracılığıyla ile ağ analizi uygulaması yapılarak inovasyon ekosistemindeki kurumlar arası ilişkiler tespit edilmiştir.
İSTATİSTİK-GÖSTERGELER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara pek çok alanda danışmanlık yapmakta ve yol göstermekte, ayrıca devlet destekleri konusunda da yatırımcıları bilgilendirmektedir. Yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla; literatürdeki ve uygulamadaki yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimlerin kolayca anlaşılır ve tek bir doküman halinde ilgililere sunulabilmesi amacıyla 338 terimden oluşan söz konusu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansı temsilcilerinin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
YATIRIM REHBERİ
Bu çalışma ile Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere TR71 Düzey 2 Bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak kazanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. OSB’de yer alan firmalar ile uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan proje kapsamında, bölge içinden veya dışından firmalar ile kurulacak çeşitli işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Kurulacak ortaklıklar ile firmaların çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı (atık alışverişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılmıştır. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmeler raporda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
2018-2023 Hatay Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda “yat turizminin geliştirilmesi” konusuna yer verilmiştir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi desteği ile “Hatay İli Sahil Bölgelerinde Marina ve Yanaşma Rıhtımlarının Yapılması Ön Fizibilite Çalışması” hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda Hatay ilinde yat turizminin geliştirilmesi amacıyla ilde atıl durumda olan mevcut balıkçı barınakları tespit edilmiş, söz konusu barınaklar yeniden projelendirilmiş, bunun yanı sıra birer adet su sporları merkezi alanı ve yat bakım merkezi alanları belirlenmiştir.
FİZİBİLİTE RAPORU
Bu çalışmanın temel amacı Ankara kent merkezinde yaşayan nüfusun Ankara’nın kırsal alanları hakkındaki algılarının ve eğilimlerinin kırsal turizm bağlamında ele alınarak tespit edilmesidir.
SEKTÖR RAPORLARI

Samsun Sektörel Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Yerel Kamu Hizmetleri Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

Samsun Sağlık Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Çevre ve Şehircilik Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Sanayi ve Ticaret Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Alt Bölgeleme Analizi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TRA1 Bölge Planı 2014-2023

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

TRA1 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi 2014-2023

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

İzmir Mevcut Durum Analizi 2013

İzmir Kalkınma Ajansı

Tokat Sanayi ve Ticaret Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya Kültür ve Turizm Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

Bursa Sağlık Turizmi Master ve Eylem Planı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TRC1 Bölgesi Yenilik Stratejisi

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Orta Sakarya Vadisi Raporu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

EPS Üretim Tesisi Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

İstanbul Sanayi Stratejisi Belgesi

İstanbul Kalkınma Ajansı

Melek Yatırımcılığın Dünü Bugünü

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Raporu (2017)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

BİNGÖL YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yozgat Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Balıkesir Lojistik Atlası

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Yatırımcı İşlem Basamakları

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Osmaniye Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Balıkesir Tarım ve Hayvancılık

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Yatırımda Devlet Destekleri

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcı Sözlüğü

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Balıkesir Enerji Sektörü Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Yatırımcılar İçin Osmaniye Rehberi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

E-Posta Adresi Giriniz