K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Bu araştırma 25-26 Ocak 2020 tarihlerinde Çankırı Yıldıztepe Kış Turizm Merkezi, Kastamonu Yurduntepe Kayak Merkezi ve Kastamonu Ilgaz Kış Turizm Merkezlerinde ziyaretçilerin profili, ziyaret süresi, pistlere, mekanik sistemlere, yeme içme mekanlarına, ulaşım ve otopark imkanlarına yönelik memnuniyet düzeyini ölçmek için yapılmıştır.
TANITIM DOKÜMANI
11. Kalkınma Planı’nda, ara girdi ithalatının azaltılarak yüksek katma değerli üretimin ve ihracatın artırılması politikası doğrultusunda, Çukurova Bölgesi’nde büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacağı ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde başlayacak büyük ölçekli yatırımların tamamlanarak temel petrokimyasallar dâhil olmak üzere entegre üretim yapılacağı belirtilmiştir. Çukurova Bölgesi’nde petrokimya sektöründe beklenen gelişmeler ekseninde, bu çalışmanın birinci bölümde “polipropilen ve polietilen odağında petrokimya sektörü” ve ikinci bölümde “kimya sektörü üretim bölgeleri” araştırılmış ve genel bir değerlendirme yapılmıştır.
SEKTÖR RAPORLARI
Kentlerin sınai gelişiminde ve buna bağlı olarak modernleşmesinde tarihsel öneme sahip fabrika, imalathane, atölye, enerji üretim tesisleri, değirmenler vb. gibi tesisler günümüzde faal olarak kullanılmasalar da farklı işlevler kazandırılarak yaşamlarını devam ettirmekte ve kent belleğindeki yerlerini korumaktadır. Endüstriyel miras niteliği taşıyan bu yapılara tarihsel kimliğine uygun işlevler kazandırılması, kentlerin yaratıcı potansiyelinin harekete geçirilmesinde tetikleyici roller üstlenebilmektedir. Dünyada başarılı uygulama örnekleri incelediğinde, yaratıcı faaliyetlerin kent merkezlerindeki kültür üretiminden beslendiği, özellikle liman kentlerinin çok kültürlülük ve yaratıcı faaliyetlerin yoğunluğu ile ayrıştığı, limanların etkileşim sahası içerisinde kalan ve endüstriyel kültür mirası yapılarının yoğunlaştığı bölgelerin yaratıcı merkezler olarak yeniden hayat bulduğu dikkati çekmektedir. İzmir’in endüstriyel kültür mirasının yoğunlaştığı ve TCDD İzmir Alsancak Limanı etkileşim sahası içerisinde kalan “Darağaç” bölgesi, İzmir’in gelişen yaratıcı endüstri alanları için eşsiz bir potansiyel sunmaktadır. Kent merkezine ve İzmir’in sanayileşme hikâyesine yaratıcı bir gözle yeniden bakılması temennisi ile hazırlanan İzmir Endüstriyel Miras Envanteri çalışması bu anlamda bölgemizde hazırlanan ilk çalışmadır.
TANITIM DOKÜMANI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, 26 Kalkınma Ajansı ile işbirliği halinde pandeminin neden olduğu ekonomik sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla projeler hayata geçirmektedir. Japonya Hükümeti tarafından fonlanan “Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde Temmuz 2020 itibarıyla yürütülmeye başlanmıştır. Proje 2021 yılının ikinci çeyreği sonunda tamamlanmıştır. Kovid-19 krizinin en çok etkilediği tekstil, lojistik, gıda, makine ve otomotiv sektörlerinde, belirlenen kalkınma ajansları ile işbirliği halinde  hazırlanan 25 Adet Bölge Bazlı Kırılgan Sektör Analizi Raporu ve Kılavuzları ile sektörlerin krizlere karşı dirençlerinin artırılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI

2014-2023 Çukurova Bölge Planı

Çukurova Kalkınma Ajansı

TR41 Bölgesi Yenilik ve Akıllı Uzmanlaşma Strateji Belgesi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Samsun İstihdam Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun Eğitim Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

2014-2023 Bölge Planı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Kariyer Planlama Rehberi

Trakya Kalkınma Ajansı

Hatay Gastronomi Master Planı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Tokat Altyapı ve Ulaştırma Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Ankara Bölge Planı 2014-2023

Ankara Kalkınma Ajansı

Çermik Termal Turizm Master Planı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Yüksek Rakım Ürünlerinin Markalaşması

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Makina İmalat Sektörü Analiz Çalışması

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Sinop Turizm Paydaşları Eğitim Kataloğu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

5 Yıldızlı Otel Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri

Güney Ege Kalkınma Ajansı

İstanbul Sanayi Stratejisi Belgesi

İstanbul Kalkınma Ajansı

Invest in Gaziantep

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Konya Mobilya Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Konya Gıda Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Melek Yatırımcılığın Dünü Bugünü

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri Yatırım Rehberi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Sivas Yatırım Rehberi(İngilizce)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Güney Marmara Jeotermal Yatırımcı Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Investment Climate of Eskişehir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TUNCELİ YATIRIM FIRSATLARI

Fırat Kalkınma Ajansı

Balıkesir Turizm Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Invest in Middle Black Sea-EN

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kahramanmaraş Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TUNCELİ'DE TEŞVİK SİSTEMİ

Fırat Kalkınma Ajansı

Bilecik Investment Climate

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Çanakkale Sanayi Yatırım Rehberi

Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Kömüre Giden Demiryolu Proje Raporu

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Osmaniye Guide for Investors

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
E-Posta Adresi Giriniz