K
a
l
k
ı
n
m
a
i
ç
i
n
a
r
a
ş
t
ı
r
m
a
,
a
n
a
l
i
z

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, yatırımcılara pek çok alanda danışmanlık yapmakta ve yol göstermekte, ayrıca devlet destekleri konusunda da yatırımcıları bilgilendirmektedir. Yatırımcıları bilgilendirmek ve yol göstermek amacıyla; literatürdeki ve uygulamadaki yatırım ve devlet destekleri konularında kullanılan terimlerin kolayca anlaşılır ve tek bir doküman halinde ilgililere sunulabilmesi amacıyla 338 terimden oluşan söz konusu çalışma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansı temsilcilerinin işbirliğiyle hazırlanmıştır.
YATIRIM REHBERİ
Bu çalışma ile Aksaray OSB işletmeleri başta olmak üzere TR71 Düzey 2 Bölge illerinde faaliyet gösteren firmaların ortak fayda sağlayabileceği işbirliği potansiyellerinin araştırılması ve bu işbirliğinin gerçekleştirilmesi halinde sağlanacak kazanımlar belirlenmeye çalışılmıştır. OSB’de yer alan firmalar ile uygulanma potansiyeli bulunan endüstriyel simbiyoz olanaklarının belirlenmesi amacıyla yürütülmekte olan proje kapsamında, bölge içinden veya dışından firmalar ile kurulacak çeşitli işbirliği imkânları değerlendirilmiştir. Kurulacak ortaklıklar ile firmaların çevresel etkilerini (kaynak kullanımı, atık üretimi, karbon salımı vb.) azaltmalarına ve rekabet avantajı sağlamalarına imkân tanıyacak her türlü “Endüstriyel Simbiyoz” yaklaşımı (atık alışverişi, ortak lojistik, ortak acil durum eylem planları vb.) araştırılmıştır. Firmalara gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve sinerji çalıştayı sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmeler raporda ayrıntılı olarak sunulmaktadır.
SEKTÖR RAPORLARI
2018-2023 Hatay Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda “yat turizminin geliştirilmesi” konusuna yer verilmiştir. Bu bağlamda, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi desteği ile “Hatay İli Sahil Bölgelerinde Marina ve Yanaşma Rıhtımlarının Yapılması Ön Fizibilite Çalışması” hazırlanmıştır. Çalışma sonucunda Hatay ilinde yat turizminin geliştirilmesi amacıyla ilde atıl durumda olan mevcut balıkçı barınakları tespit edilmiş, söz konusu barınaklar yeniden projelendirilmiş, bunun yanı sıra birer adet su sporları merkezi alanı ve yat bakım merkezi alanları belirlenmiştir.
FİZİBİLİTE RAPORU
Bu çalışmanın temel amacı Ankara kent merkezinde yaşayan nüfusun Ankara’nın kırsal alanları hakkındaki algılarının ve eğilimlerinin kırsal turizm bağlamında ele alınarak tespit edilmesidir.
SEKTÖR RAPORLARI
Activities aiming to improve and develop the investment climate are continuing in collaboration with all stakeholders; this study, prepared in two different languages, Turish and English, with regardes to the business and investment climate in Denizli, will help investors and contribute to their business activities.
İL RAPORLARI
2012 yılından itibaren Yatırım Destek Ofisi tarafından her yıl yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik olarak kentin yatırım ekosistemini tanıtmak için yayımlanan “Istanbul Yatırım Rehberi” Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra 9 farklı dilde (2019 yılında sadece Arapça olarak) yayımlanmaktadır. Kitapçıkta İstanbul’a dair ekonomik, sosyal ve kültürel istatistiklerin yanı sıra dünyanın diğer metropolleri ile kıyaslamalar yer almaktadır.
YATIRIM REHBERİ
Bu raporda, ülkemizin ihracata ilişkin makro ekonomik hedeflerine yönelik karar alıcılara ve araştırmacılara bilgi sağlamak amacıyla 2017 yılında TR83 Bölgesi’nin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ihracat ve ithalat değerleri fasıllar uyarınca incelenmiştir. Her bir ticaret faslının ithalat ve ihracat tutarları ile kg cinsinden miktarları analiz edilmiştir. Bu suretle, 2016 yılına da kıyasla 2017 yılında Bölgenin dış ticaretinin gittiği yön ve geleceğe dair hedefler konusunda fikir elde ederek öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır
SEKTÖR RAPORLARI

Ankara Bölgesel Yenilik Stratejisi

Ankara Kalkınma Ajansı

TRA1 Bölge Planı Mevcut Durum Analizi 2014-2023

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

2010-2013 TR90 Doğu Karadeniz Bölge Planı

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

2010-2013 Çukurova Bölge Planı

Çukurova Kalkınma Ajansı

Dicle Stratejik Gelişme Raporu

Dicle Kalkınma Ajansı

TR82 Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Kastamonu İl Turizm Eylem Planı (2018-2021)

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

Samsun Eğitim Eylem Planı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Bursa Medikal Turizm Sektöründe Stratejik Pazarlama Analizi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

TR63 Bölgesi Filtre Sektör Raporu

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

TRC1 Bulgur Raporu

İpekyolu Kalkınma Ajansı

TR83 Bölgesi İnsan Kaynakları Analizi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Denizli Kültür Envanteri

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Süt İşleme Tesisi Yatırım Fizibilitesi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Karaman Sosyal Analiz Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Muğla İli İmalat Sanayi Envanteri

Güney Ege Kalkınma Ajansı

Ankara ve Tarım, 2016

Ankara Kalkınma Ajansı

Animasyon Sektörü Raporu (2017)

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Hakkari İŞGEM Modeli

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

Konya Gıda Sektör Raporu

Mevlana Kalkınma Ajansı

Teşvik ve Destekler Rehberi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Yatırımcı Sözlüğü

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü

Yatırım Alanları Rehberi-TR

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Investment Climate of Eskişehir

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Eskişehir Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi

Mevlana Kalkınma Ajansı

Bilecik Yatırım Ortamı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı

Samsun-Katar İş ve Yatırım İmkanları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya'da Yatırım Rehberi (İngilizce )

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Doğu Marmara Yatırım Rehberi - 2019

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Proje Hazırlama Rehberi

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Kayseri Investment Guide(Arabic)

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Haberdar Olun !

Kalkınma Kütüphanesi’ne eklenen dokümanlardan ilk sizin haberiniz olsun.

  • E-Posta Adresi Giriniz