Kapadokya Bölgesi Turizm İnsan Kaynağı Analizi

Sektör Raporları
 • 464 Okunma
 • 85 İndirme

Özet

Hizmetler sektörünün altında yer alan turizm sektörü, insan faktörü odağında gelişme ve faaliyet gösteren geniş bir alanı kapsamaktadır. Örneğin geniş bir alana yayılmış ve farklı merkezlerden oluşan Kapadokya Turizm Bölgesi birçok alt ve ana sektörle etkileşim halinde bulunan önemli bir kümelenme örneğidir. Birçok alanla iş birliği ve etkileşimi gerekli kılan turizm sektöründe, insan kaynağı unsuru son derece önemli kabul edilmektedir. Turizm sektöründe insan kaynağı bir destinasyonun ve içinde yer alan turistik tüm unsurların ziyaretçilerle bağlantısını sağlayan bir köprü mahiyetindedir. Bu nedenle hizmet sektörünün temeli olan insan kaynağı, destinasyonun kıymetini ve kalitesini yükselten en önemli unsurdur. Bir destinasyonun rakiplerine karşı üstünlük kazanması ve turistlerde tekrar gelme isteğini uyandırmasının temel gerekliliği hizmet kalitesi olarak kabul edildiğinden insan kaynağının destinasyon rekabetçiliğindeki rolü büyüktür. Bu analizle birlikte, bölgenin turizm insan kaynağı açısından mevcut durumunun incelenmesi, gözlemlenmesi, farklı paydaşlar açısından değerlendirilmesi yoluyla insan kaynağı sorunlarının çok yönlü ele alınması amaçlanmıştır. Ayrıca bu analizin bölgede turizm insan kaynağı unsurunun güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli stratejilerin kurgulanmasında bir kaynak olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2023

 • ISBN / ISSN No

  978-605-72032-3-6

 • Belge İçeriği
  118 Sayfa
  7.68 MB