TR71 Düzey 2 Bölgesi Üretici ve Yetiştirici Birlikleri İhtiyaç Analizi

Sektör Raporları
 • 685 Okunma
 • 127 İndirme

Özet

TR71 Düzey 2 Bölgesi, kırsal nüfusu diğer bölgelere nispeten daha yüksek olan ve dolayısıyla tarım-hayvancılıkla geçinen nüfus payının yüksek olduğu bir bölgedir. Bu husus bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi bakımından kırsal kalkınmanın önemli olduğunu göstermekltedir. Kırsal kalkınmanın sağlanması konusunda faaliyet gösteren aktörlerden biri de üretici ve yetiştirici birlikleridir. Avrupa Birliği'ne uyum süreci kapsamında oluşturulan bu sivil toplum kuruluşları bir yandan üreticilerin üyelik işlemleri gibi hususlarla iştigal ederken diğer yandan faaliyet konusu tarımsal ürünlerin markalaşması, katma değerli ve verimli üretilmesi konusunda da çalışmaktadırlar. Çalışmada, bölgede aktif olarak faaliyet gösteren 33 üretici ve yetiştirici birliğinin 26 tanesinin birlik başkanı ile görüşme yapılarak birliklerin ihtiyaçları ve sorunları tespit edilmiştir. Birliklerin faaliyet konularına göre Türkiye'deki konumuna ilişkin bilgilerle birlikte sorun ağacı oluşturulmuş ve  iyi uygulama ve proje örneklerine yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2023

 • Belge İçeriği
  80 Sayfa
  4.52 MB