TR71 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Araştırma Raporu

Sektör Raporları
 • 539 Okunma
 • 73 İndirme

Özet

Bu araştırma raporu TR71 Bölgesinde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) bulunan ve faaliyetlerinin çoğunluğunu bu bölgede yürüten kadın kooperatiflerinin mevcut durumunu, ortaklık yapısını, örgütlenme ve fon sağlama kapasitesini, faaliyet alanlarını, karşılaştıkları sorunları ve ihtiyaçlarını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Toplam üç bölümden oluşan raporun birinci bölümünde; öncelikle kooperatifin tanımı yapılarak 1995 yılında Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA-International Co-operative Alliance) tarafından kabul edilen ve uygulamaya konulan kooperatifçilik ilkelerine yer verilmiş, kooperatiflerin sınıflandırılması ve Türkiye’deki kooperatif mevzuatı irdelenerek kooperatifçilik sektörünün genel görünümü ortaya konulmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde; kadın kooperatifi kavramı, kadın kooperatifçiliğinin Türkiye’deki gelişimi ve kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir bölgesel kalkınmaya etkisi Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yaptığı katkı çerçevesinde ele alınarak genel bir kavramsal çerçeve sunulmuştur. Üçüncü yani son bölümde ise; saha araştırması kapsamında elde edilen veriler analiz edilmiş,  araştırmaya ilişkin sonuçlar tablolar ve grafikler halinde sunulmuştur. Saha araştırmasından elde edilen bulguların Ajansın bu alandaki politika, program ve faaliyet geliştirmeye yönelik çalışmalarında yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Ahiler Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2022

 • ISBN / ISSN No

  978-605-80925-8-7

 • Belge İçeriği
  62 Sayfa
  3.87 MB