Doğu Karadeniz Coğrafi İşaret Stratejisi Araştırma Raporu ve 2020-2022 Eylem Planı

Planlar
 • 2169 Okunma
 • 162 İndirme

Özet

Bu araştırma raporu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde coğrafi işaretli ürünlerin tescillenmesi, korunması ve pazarlanması konularında kooperatiflerin etkinliğinin arttırılması için yol gösterici bir doküman olup Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki coğrafi işaret korumasının ekonomik, toplumsal, kültürel ve kurumsal boyutları üzerine bilimsel bilgi dağarcığını arttırmayı ve yeni uygulamalar önermeyi hedeflemektedir. Doküman ekinde yer alan "Doğu Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Stratejisi ve 2020-2022 Eylem Planı"’nın hedefleri şunlardır: •    Coğrafi işaretli ürünlerin yarattığı gelirin tabana yayılması,  •    Toplumun farklı kesimlerinin kırsal kalkınmaya katılması, •    Değer ve tedarik zincirlerinin güvenli, izlenebilir ve adil olmasını sağlayacak mekanizmaların tasarlanması,  •    Çok-paydaşlı coğrafi işaret kooperatiflerine ürün değişkenli modeller geliştirilmesi ve uygulanması, •    Coğrafi işaretli ürünler için yasal bir zorunluluk olan denetim sistemlerinin geliştirilmesi,  •    Denetimin sürdürülebilir, izlenebilir, verimli ve katılımcı olması için ürün yapısına uygun denetim sistemlerinin modellenmesi, •    Farklı modeller için farklı desteklenme paketlerinin geliştirilmesi, •    Doğu Karadeniz Bölgesinde kooperatifçiliğin yenilikçi ve katılımcı bir yöntemle geliştirilmesi, •    Kooperatiflerin coğrafi işaret tescil ve denetimlerinde yer almalarının teşvik edilmesi.  
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  90 Sayfa
  4.41 MB