TRC1 Bölge Planı (2014-2023)

Planlar
 • 700 Okunma
 • 55 İndirme

Özet

Türkiye’nin 2023 hedeflerine hizmet etmek üzere beşeri ve sosyal sermayeyi, iktisadi ve kurumsal yapılar ile rekabet üstünlüğü bulunan alanları tahlil ederek, bölgede ortak kalkınma bilincini yükseltip, doğal, beşeri ve sosyal kaynakların TRC1 Bölge dinamizmini destekleyecek ve bölgeye azami katma değeri üretecek alanlara sevk edilmesini sağlamak amaçlarıyla stratejik ve katılımcı yaklaşımla hazırlanan planda TRC1 Bölgesi’nin vizyonu: “Yaşam Kalitesi Yüksek, Beşeri Sermayesi Güçlü, Rekabetçi ve Yenilikçi, Orta Doğu’nun Çekim Merkezi İpekyolu” dur. Bölge vizyonuna göre; 1. Yaşam Kalitesinin Artırılması 2. Beşeri Sermayenin Geliştirilmesi 3. Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Sağlanması 4. Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Artırılması olmak üzere, TRC1 Bölgesi’nin sahip olduğu potansiyellerin geliştirilmesine yönelik olarak ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak biçimde 4 gelişme ekseni ve gelişme eksenlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak 22 öncelikli hedef ve 255 strateji oluşturulmuştur
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İpekyolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  294 Sayfa
  10.34 MB