Erzincan Senaryo Bazlı İl Gelişim Stratejileri ve Eylem Planı

Planlar
 • 903 Okunma
 • 74 İndirme

Özet

Erzincan Senaryo Bazlı İl Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı, TRA1 Bölge Planı’na (2014 – 2023) yönelik bir eylem planı niteliği taşımaktadır. Bu çalışma ile Bölge Planı’nın uygulanmasına dair il düzeyinde belirlenen gelişim senaryolarını esas alan, etkin, somut ve iyi bir uygulama örneğinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında detaylı bir literatür taraması ve analiz gerçekleştirilmiştir. Mevcut Durum Analizinin sonucunda il için gelişim senaryoları ortaya konmuş, söz konusu gelişim senaryoları kapsamında bileşen, strateji ve eylemler belirlenmiştir. Belirlenen strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesi için işbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlar belirlenmiş ve bir uygulama takvimi oluşturulmuştur. Çalışma çerçevesinde belirlenen proje ve faaliyetlerin, ilgili kurum ve kuruluşların komisyonlarda yer alacak temsilcileri aracılığıyla sürece dâhil edilmesiyle hayata geçirilmesi, hayata geçirilen proje ve faaliyetler sonucunda çalışmada belirtilen çıktı ve sonuçların ortaya konması hedeflenmektedir. Ayrıca paydaşların katkılarının alınmasına yönelik çalıştay, toplantı ve pilot faaliyetlerin de gerçekleştirilmesi öngörülmüştür. Çalışma, yenilikçi bir yöntemle hazırlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • ISBN / ISSN No

  978-605-65712-6-8

 • Belge İçeriği
  160 Sayfa
  13.55 MB