Kars Algısı İmajı ve Marka Kimliği Araştırması

İl Raporları
 • 1339 Okunma
 • 43 İndirme

Özet

Kars Markası’nın geliştirilmesi amacıyla yürütülen bu çalışma sürecinde de öncelikle hedef kitlelerin Kars hakkındaki algılamalarından oluşan Kars’ın mevcut marka imajı inceleme konusu yapılmıştır. Kars’ın mevcut marka imajı, hem Türk halkından hem de Türkiye’nin değişik illerinden olası yatırımcı adaylarından toplanan verilerle analiz edilmiştir. Bu süreçte Kars markasının kimlik ve kişilik öğelerinin mevcut durumu ile ilgili olarak da bazı algılamalar kayda geçmiştir. Kars Markası’nın geliştirilmesi sürecinin ikinci aşamasında, Kars marka kimliği öğe ve özellikleri incelenmiştir. Çalışmanın bu kısmında, Kars bir şehir, bir mekânsal ürün olarak fiziksel/fonksiyonel özellikleri, nitelikleri, marka kişiliği ve görsel kimlik özellikleri yönüyle detaylı olarak analiz edilmiştir. Kars Marka İmajı ve ardından yapılan Kars Marka Kimliği çalışmalarında elde edilen bilgi ve bulgulardan hareketle bazı değerlendirmeler yapılabilmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında Kars’ın Türkiye ve dünyaya sunacağı benzersiz değer önerileri, Kars markasının olası hedef kitleleri ve bu kitlelerle iletişim dili, Kars markasının konumlama stratejisinin nasıl olacağına ilişkin ipuçları kendini göstermeye başlamıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Serhat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  4.63 MB