Sarıkamış Spor Kampları Fizibilitesi

Fizibilite Raporu
 • 305 Okunma
 • 25 İndirme

Özet

Sarıkamış Belediyesi’nin talebi üzerine Kars Sarıkamış Bölgesi'nde yapılması planlanan Başta futbol ve atletizm olmak üzere Yüksek irtifa kamplarının bölgeye Turizm ve sportif faaliyetlerin arttırılması ve buna bağlı olarak bölgede yapılması planlanan Futbol sahaları ile ilgili finansal fizibilite ve Kars Sarıkamış’ın Bilimsel olarak Yüksek irtifa kamplarına uygunluğu çalışmamızı sunmaktayız. Bu çalışmanın amacı, Kars Sarıkamış Bölgesi’ndeki Yaz spor turizmi potansiyelini göz önünde bulundurarak bölgede gerçekleştirilebilecek örnek bir tesis yatırımının fizibilite sonuçlarını değerlendirebilmektir. Çalışmamız kapsamında, Kars Sarıkamış Bölgesi'ndeki yatırım potansiyelini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki ana başlıklar altında incelemeler yapılmıştır: • Dünya turizmi ve yeni eğilimler, • Kars Sarıkamış bölgesinin Yüksek İrtifa Kamp Turizmine Uygunluğu
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Serhat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • Belge İçeriği
  1.71 MB