Kars İlinde Engellilerin İhtiyaç Analizi ve Engelsiz Yaşam Merkezi Fizibilitesi

Fizibilite Raporu
 • 1746 Okunma
 • 105 İndirme

Özet

Bu Rapora göre insanları engelleyen faktorler şu başlıklar altında sıralanmıştır; -Yetersiz politikalar ve standartlar- Olumsuz tavırlar-Hizmet iletimi sorunları -Yeterli hizmet sağlanmaması - Yetersiz finansman- Yetersiz erişilebilirlik - Danışma ve katılım yetersizliği - Veri ve bulgu yetersizliği. Raporun diğer bir bölümünde ise Engelli insanların yaşamları nasıl etkilenmektedir? Sorusunun cevabı verilmiştir. Buna göre engelli insanların; Daha kötü sağlık durumları, Daha düşük eğitim başarısı, Daha az ekonomik katılım, Artan bağımlılık ve kısıtlanan katılım, Daha yüksek yoksulluk oranları gibi etmenlerin baskısı altında oldukları ifade edilmiştir. Raporun yine başka bir bulgusu ise Engellerin ve eşitsizlikleri aşmaları için; Sağlık hizmetlerindeki engelleri kaldırılması, Rehabilitasyon hizmetlerindeki engellerin ortadan kaldırılması, Destek ve yardım hizmetlerindeki iyileştirmelerin sağlanması, Fırsat tanıyan çevresel koşulların oluşturulması, Eğitimin önündeki engellerin kaldırılması ve İstihdamın önündeki engellerin azaltılması olarak sıralanmıştır
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Serhat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • ISBN / ISSN No

  50145

 • Katkıda Bulunanlar

  Selin Candan, Ayhan Taşdemir, Tuna Demirkıran

 • Belge İçeriği
  272 Sayfa
  1.84 MB