İstanbul Sanayi Stratejisi Belgesi

İl Raporları
 • 681 Okunma
 • 41 İndirme

Özet

İstanbul, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde Türkiye’nin diğer illerine göre açık ara önde bir şehirdir. İstanbul, Türkiye’nin 1960 sonrası hızlanan sanayileşme hamlesinin merkezi olmuş ve özellikle 1980 sonrası uygulanan liberal politikalar ile küresel rakipleri ile başabaş rekabet edebileceğini göstermiştir. Bu gelişmeler, şehrin ekonomisini sanayiyi merkeze alan bir yapıya dayandırmış; finans danışmanlık, hukuk gibi üst düzey hizmetlerin de buna bağlı olarak gelişmesini sağlamıştır. Bu çerçevede İstanbul Sanayinin ve sanayicisinin yeni bir stratejiye ihtiyacı olduğu düşüncesinden hareketle İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan çalışmada İstanbul’un küresel arenada daha üst seviyelerde zenginlik üretebilen bir şehir olabilmesi, sahip olduğu sanayi yapısının dünyada aynı kulvarda yarıştığı şehirler göz önüne alınarak, daha rekabetçi hale getirilmesi için sanayi alanında gerekli stratejilerin oluşturulması amaçlanmıştır. Strateji Belgesi temelde İstanbul Sanayinin mevcut durumunun tespiti ve 2023 hedefleri dikkate alınarak ulaşılmak istenen hedefler için gerekli stratejilerin oluşturulmasını öngörmüştür.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  98 Sayfa
  21.90 MB