TRA1 Bölge Planı 2014-2023

Planlar
 • 1107 Okunma
 • 152 İndirme

Özet

Hazırlık süreci 30 Mart 2011 tarihinde başlayıp 2013 yılı sonuna kadar devam eden TRA1 Düzey 2 Bölge Planı (2014- 2023); mevcut durum analizi, bu analizden elde edilen sonuçlara dayalı olarak bölge vizyonunun tespit edilmesi ve nihayetinde bu vizyona ulaştıracak temel amaçların, önceliklerin ve tedbirlerin ortaya çıkarılması şeklinde bir kurgu ile hazırlanmıştır. Planın bölge vizyonu; “yüksek irtifa ve bozulmamış doğal yapıdan kaynaklanan ayırt edici özelliklere sahip tarımsal ürün miktarını artırmış; ürettiğini işleyerek değerinde pazarlayan; kaliteli ve çeşitli hizmet sunumu ile iç ve dış yakın coğrafyası için çekim merkezi olmuş; yaşanabilirliği yüksek bir bölge olmak” şeklindedir. Bölgenin belirlenen vizyonu yakalayabilmesi için benimsenen gelişme eksenleri; • Başta nitelikli ve ayırt edici özellikteki ürünler olmak üzere tarımsal üretimin miktar ve kalitesinin artırılması, • Bölgede üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi • Sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile bölgenin yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi • Bölgenin yaşanabilirliğinin artırılması şeklindedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  136 Sayfa
  11.04 MB