Hassa Osb Sektörel Analiz Çalışması

Sektör Raporları
 • 388 Okunma
 • 20 İndirme

Özet

Hassaorganizesanayibölgesisektörelanalizçalışması,DoğuAkdenizKalkınmaAjansı(DOĞAKA)tarafındanfinanseedilipHatayİşAdamlarıveBürokratlarıDerneği(HATİAB)tarafından;HatayiliHassabölgesinde,AmanosdağınıneteklerindeHatay’ıAkdeniz’ebağlayacakHassa-DörtyolTüneli’nin(onaylandı)çıkışına,45.000dekarlıktarımaelverişliolmayanbiralanakurulmasıplanlananHassaOrganizeSanayiBölgesi(OSB)içinbölgedefaaliyet gösterecek sektörlerin belirlenmesi, belirlenen bu sektörlerin sektörel yatırımlarının Hatay’ın dış ticaret hacmine yapacağı katkının simülasyonla ölçülmesi, entelektüel sermaye sahiplerine ve potansiyel yatırımcılara yol göstermek için hazırlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  97 Sayfa
  1.45 MB