KAHRAMANMARAŞ ENERJİ İHTİSAS ENDÜSTRİ BÖLGESİ(EİEB) KURULUM FİZİBİLİTE RAPORU

Fizibilite Raporu
 • 1056 Okunma
 • 89 İndirme

Özet

Enerji ihtisas Endüstri Bölgesi kurulumu projesinin amacı; Kahramanmaraş il sınırları içerisinde güneş enerjisi yatırımlarına elverişli olan Afşin ve Elbistan ilçelerinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim yatırımlarını cazip hale getirmek, şehrin ve ilçenin enerjiden elde ettiği gelirleri artırmak, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak ve sürdürülebilir enerji kaynakları alanları oluşturarak enerjide dışa bağımlılığı azaltmaktır. Projenin 2 ana bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki Enerji ihtisas Endüstri Bölgesinin kurulmasıdır. ikinci bileşen ise tüzel kişiliklerin kurulan bölgede GES yatırımları yapmasıdır. Rapor içerisinde Kahramanmaraş'ın sosyo-ekonomik durumu detaylı olarak analiz edilmektedir. Buna göre Kahramanmaraş'ın 2010 yılı ülke ihracat payı binde 4,85 iken, 2018 de bu oranın artış kaydederek binde 6,15 olduğu görülmektedir. Yapılan analizlerde ilde bulunan lisanslı tesislerin üretimi ülke elektrik üretimin % 2 ile %5'ini oluşturmaktadır. Afşin-Elbistan Termik santralinin bu noktada katkısı unutulmamalıdır. Kahramanmaraş'ta bulunan GES’ lerin üretim değerleri ve ülke geneli lisanssız tesislerin toplam üretimleri içindeki payı verilmektedir. Buna göre şehirdeki GES’ lerin üretimi ülke geneli üretimin %3'u civarındadır. Kahramanmaraş elektrik tüketimi ülke tüketiminin % 1,6 ile %2'sini oluşturmaktadır. Kahramanmaraş'ın güncel kurulu GES kapasitesi incelendiğinde geçici kabulü yapılmış 321 tesiste 271 MW kurulu güç bulunduğu, çağrı mektubu almaya hak kazanmış 43 tesiste de 38,6 MW kurulu güç bulunduğu görülmektedir. Ayrıca Kahramanmaraş ilinde faaliyette olan lisanslı GES bulunmamaktadır. inşaat aşamasında ve toplam 15 MW kurulu güçte olan 2 GES bulunmaktadır. Bu rapor çerçevesinde üst ölçek planlar da incelenmiştir. On Birinci Kalkınma Planı'nda 2018 yılında yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı %32,5'dan 2023 yılında %38,8'e çıkarılacağı öngörülmektedir. Kurulması planlanan EĠEB'nin de bu ulusal ölçekli amaçlara hizmet edeceği düşünülmektedir. DOĞAKA tarafından hazırlanan "TR63 Bölge Planı 2014-2023" raporunda belirlenen gelişme eksenlerinden birisinin "1.1 Enerji Üretim Kapasitesini Artırılması" olduğu görülmektedir. Buna bağlı "Öncelik 1. TR63 Bölgesi’nin enerji üretim kapasitesinin artırılması" olup " Bölgedeki rüzgar ve güneş potansiyelinden enerji üretilmesi amacıyla yatırımların özendirilmesi." tedbiri belirlenmiştir. Diğer öncelik ise "Öncelik 2. TR63 Bölgesi’nde enerji üretimine yönelik yatırım ortamının iyileştirilmesi" dir. Kurulması planlanan EĠEB bölgenin enerji üretim kapasitesinin artırılmasını sağlayacağı ve yatırım ortamını iyileştirerek güneş potansiyelinden enerji üretilmesi yatırımlarını özendireceği düşünülmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Katkıda Bulunanlar

  KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 • Belge İçeriği
  106 Sayfa
  4.52 MB