DOKAP Bölgesi Tarımsal Üretim ve Tarıma Dayalı Sanayinin Mevcut Durumu Ve Yatırımcı Rehberi

Yatırım Rehberi
 • 1315 Okunma
 • 60 İndirme

Özet

DOKAP Bölgesi’nde tarımsal üretim ve tarımsal sanayinin mevcut durumunun ve potansiyelinin ortaya konularak, sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi için neler yapılması gerektiğinin tespit edilmesi, mevcut kırsal kalkınma destekleme uygulamalarının analiz edilerek bu desteklerin etkinleştirilmesi için gerekli stratejilerin belirlenmesi amacıyla odak grup çalıştayları, toplantılar ve yüz yüze görüşmelerin olduğu saha görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Çalıştay ve toplantılarda Bölgenin tarımsal üretim ve tarımsal sanayisinin gelişme potansiyeli il bazında ve Bölge geneliyle derinlemesine tartışılmış ve güçlü yönlerle zayıf yönlerin, fırsatlarla tehtitlerin (GZFT) analizi yapılmıştır. Saha görüşmelerinde ise 3500 tarımsal üretici ile yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. 
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  354 Sayfa
  5.94 MB