Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi Eğitim Kitabı

Tanıtım Dokümanı
 • 792 Okunma
 • 209 İndirme

Özet

Ülkemiz üç farklı fitocoğrafik bölgenin (Avrupa-Sibirya, İran-Turan ve Akdeniz) varlığı, iki önemli gen merkezinin (Akdeniz ve Yakın Doğu) kesişiminde bulunması, farklı toprak özellikleri taşıması, iklim tiplerinin, jeomorfolojik özelliklerin çeşitliliği, deniz, göl, akarsu, tatlı, tuzlu ve sodalı göller gibi değişik sulak alan tiplerinin varlığı, 0-5000 metreler arasında değişen yükselti farklılıkları gibi nedenlerle, bitki tür çeşitliliği yönünden dünyada önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre ülkemizde 12.000’in üzerinde bitki taksonu bulunmaktadır. Kapalı ve açık tohumlu 12.500 civarında vasküler bitki taksonuna sahip olan ve Türkiye’den 15 kat büyük Avrupa kıtasıyla karşılaştırıldığında, bu zenginliğimiz daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıca floramızdaki % 30 civarındaki endemizm oranı, ülkemizin önemli bir gen merkezi olmasını sağlamaktadır. Nitekim Avrupa’da Yunanistan 800 takson ile en fazla endemik türe sahipken, bu rakam ülkemizde 3000’den fazladır. Karadeniz Bölgesi içinde Doğu Karadeniz Bölgesinin bitki çeşitlilik bakımından çok yüksek potansiyele sahip olması ülkemizin en önemli bitkisel çeşitlilik zenginliğini sunmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2020

 • Belge İçeriği
  129 Sayfa
  14.11 MB