Damızlık Ana Arı Ekotip Projesi

Tanıtım Dokümanı
 • 475 Okunma
 • 34 İndirme

Özet

Arıcılığın ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı olmak üzere çok yönlü katkıları bulunmaktadır. Tarımsal bir faaliyet olması sürdürülebilir üretim alanlarının canlandırılması bakımından doğrudan katkı, bitkisel üretime polinasyon ile katkı sağlayarak kaliteli bitkisel üretim olgusu ile de dolaylı katkı sağlaması kesinlik atfeden bir olgudur. Ayrıca ülke ekonomisine katkının yanı sıra ekolojik katkısı da önemli ölçüde bulunmaktadır.  Arıcılık toprağa bağımlı olmayıp, topraksız veya az topraklı aileler için tek başına bir geçim kaynağı olabilmektedir. Keza ülkedeki yapılan bir araştırmada arıcılık faaliyeti arıcılık işletmelerinin %64’ü için ana gelir kaynağıdır
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  61 Sayfa
  9.05 MB