DOKAP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023)

Planlar
 • 204 Okunma
 • 28 İndirme

Özet

On Birinci Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi(BGUS) çalışmalarında bölgesel farkların azaltılması, bölgesel gelişmenin öncelikli amacı olmaya devam etmesi hususları belirtilmiştir. Bu doğrultuda ilki 2014-2018 yılları arasında uygulamaya konan DOKAP Eylem Planı'nın devamı niteliğinde olan ve bölgesel kalkınmaya daha odaklı bir yaklaşım sergileyecek şekilde program sistematiğiyle yaklaşan 2021-2023 yılları arasında uygulanacak olan yeni DOKAP Eylem Planı(DOKAP Bölge Kalkınma Programı) çalışması gerçekleştirilmiştir. Programla; bölgelerin içsel potansiyelini harekete geçirecek, rekabet gücünü artırarak ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlanması hedeflenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  67 Sayfa
  4.42 MB