Arıcılığın Geliştirilmesi Sonuç Raporu 

Tanıtım Dokümanı
 • 553 Okunma
 • 43 İndirme

Özet

Kırsal kesimden kentlere göç ülkemizin dramatik bir sorunudur. Kırsal kesimde optimum işletme ölçeğinin kurulamaması, miras hukuku kapsamında arazilerin küçük parçalara bölünmüş olması ve haliyle üretim girdisinin çoğu zaman maliyeti karşılayacak düzeyde olmaması gibi nedenlerle ve transformasyon politikalarının da etkisi ile kırsaldan kentlere bir akış söz konusudur. “Taş yerinde ağırdır” anlayışı ile hareket edilir ise kırdan kente göçü engellemenin tek çözümü; gelir kalemlerinin artması ve gelir seviyesinin yükselmesi ile sosyal içerimin arttırılmasıdır. Arıcılık faaliyeti yukarıda saydığımız tüm özellikleri barındıran bir girişim konusu olması dolayısıyla, artı gelir sağlama konusunda potansiyeli yüksek bir uğraş alanıdır. Bu bağlamda modern arıcılık tekniklerinin uygulanmasıyla teşviki gerçekleştirilmiş faaliyet olabilmesi bakımından yaygınlaştırılması ile de göç olgusu üzerinde olumlu etki yaratacaktır. 
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  73 Sayfa
  7.04 MB