DOKAP Tab Ar-Ge Bahçelerinin Kurulumu ve Üreticilerinin Eğitimi

Sektör Raporları
 • 606 Okunma
 • 70 İndirme

Özet

Türkiye’de tarım sektörü gıda, ilaç, kozmetik, boya, tekstil gibi sektörlere hammadde sağlaması, artan nüfusun doyurulması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması bakımından ve kendi kendine yeten bir ülke olmamız bakımından stratejik bir önem taşımaktadır.  Türkiye’de tarımsal potansiyel doğru yönetildiğinde tarım sektörü hem Türkiye ekonomisi için önemli bir katma değer yaratabilir hem de küresel bir güç haline gelebilir. Ülkemizin son dönemde tarım politikalarında bitkisel ve hayvansal üretimlerdeki hibe kapsamında yatırım ve işletme kredileri ve destekleri rasyonel gelişmeleri beraberinde getirmeye başlamıştır. Tarımda 150 milyar $ gayri safi hasıla ve 30 milyar $ ihracat 2023 hedeflerimizi rasyonel stratejik planlama ve uygulamalar ile hayata geçirmemiz mümkün olacaktır. Ülkemizde tarımda kadın ve erkek nüfusun istihdamı önemli bir paya sahiptir. Türkiye nüfusunun ¼’ü tarımda istihdam edilmektedir. Tarım alanlarında faaliyet gösteren sektörlerde toplam 6 milyon insanın 2.5 milyonu kadın olup, tarımda kadın istihdamı her geçen gün artmaktadır. Özellikle kırsal alanlarda tarımsal üretim kadınlarımızın yoğun emeği ile gerçekleştirilmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  78 Sayfa
  9.21 MB