KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi Sonuç Raporu

Fizibilite Raporu
 • 534 Okunma
 • 23 İndirme

Özet

KOP Eylem Planı kapsamında, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içerisinde 2015 - 2018 döneminde yürütülmesi planlanan “KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP)”, 2015 yılı yatırım programına girmiştir. İlgili çalışma, KOP Bölgesi’nde yer alan devlet kurumları ve çiftçi örgütlerinin “Tarımsal eğitim ve yayım” konusunda mevcut durumlarının, eğitim ve yayım faaliyeti yapan personel profilinin  ortaya konulması , eğitim ve yayım faaliyeti yapan eğiticilerin ve bölge çiftçilerinin ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesini hedefleyen rapordur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  KOP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  427 Sayfa
  20.13 MB