KOP Bölge Kalkınma Programı (2021-2023)

Planlar
 • 2190 Okunma
 • 233 İndirme

Özet

2021-2023 yıllarını kapsayan KOP Bölge Kalkınma Programı; Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerinden oluşan KOP Bölgesi'nde ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin hızlandırılması, bölgede bulunan kaynakların ve içsel potansiyelin harekete geçirilmesi amacıyla hazırlanmış bir programlama belgesidir. KOP Bölge Kalkınma Programı, odaklılık ilkesi doğrultusunda, On Birinci Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi ve Bölge Planları ile uyumlu olacak şekilde görev sahamızdaki Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. İlgili mevzuata göre “eylem planı” olan bu belge, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla benimsenen program bazlı yaklaşım doğrultusunda “Bölge Kalkınma Programı” olarak adlandırılmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  KOP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  125 Sayfa
  2.84 MB