Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Sonuç ve Değerlendirme Analizi Raporu

Sektör Raporları
 • 1123 Okunma
 • 101 İndirme

Özet

Girişimcilik ve Yenilik İhtiyaç Analizi Araştırma Projesi’nin amacı, KOP Bölgesinde yer alan illerinin sanayileşme, girişimcilik, Ar-Ge ve yenilikçilik ile üniversite-sanayi işbirliği alanlarındaki mevcut durumunu ve sorunlarını tespit etmek ve KOP Bölgesi illerinin daha rekabetçi, buluş yapan, yüksek katma değer üreten, yenilikçi bir ekonomik yapıya kavuşabilmesini sağlamak için bölge illerindeki sanayileşmenin, girişimciliğin ve yenilikçilik ekosisteminin hızla gelişmesine katkı sağlamaktır. Bu bağlamda bölge illerindeki sanayi, girişimcilik, yenilik, Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirlikleri alanındaki potansiyelin belirlenmesi, yaşanan sorunların giderilmesine yönelik çözümlerin üretilmesi ve aynı zamanda bunlarla ilgili stratejiler ve yol haritasının oluşturulması ile buna yönelik tedbirlerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sanayi konusu, bir bölgedeki gerek temel ekonomik faaliyeti oluşturması gerekse girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin esas altyapısını meydana getirmesi bakımından mevcut durum analizlerinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Sanayinin Mevcut Durum Analizi çalışmasının kapsamında; KOP Bölgesinde sanayi gelişiminin, yapısının, sektörel ve mekansal dağılımının ve kümelenme eğiliminin incelenmesi ile bölge illerinde sanayinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, sanayiye yönelik fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, sanayi alanındaki yasal uygulamaların ve yatırımlara verilen teşvik ve desteklerin analizi ile sanayi üzerine yapılan bilimsel ve kurumsal çalışmaların değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu bağlamda söz konusu çalışmada ilk olarak KOP Bölgesi’ndeki sanayinin durumu incelenmiş ve farklı göstergeler yoluyla bölgenin sahip olduğu sanayi potansiyeli ve kapasitesi ile son yıllarda göstermiş olduğu sanayileşme performansı ortaya konulmuştur. Bu kısımda KOP Bölgesi’ndeki sanayinin mevcut durumu nicel bir bakış açısıyla ikincil istatistiksel verilere ve var olan literatüre dayalı olarak analiz edilmiştir. İkinci olarak, çalışmayla sanayinin mevcut durumu odak grup toplantıları ve yarı yapılandırılmış mülakatlara dayanan saha araştırmasından elde edilen bulgulara göre ortaya konulmuştur. Burada sanayinin analizinde daha aktör merkezli, nitel bir yöntem bilimsel yaklaşım benimsenerek bölgedeki sanayinin sahip olduğu potansiyel, sorunlar ve ilişkiler yerel aktörlerin çerçevesinden analiz edilmiştir. Üçüncü olarak sanayiye verilen teşvik ve destekler analiz edilmiştir. Bu kapsamda KOP illerinde sanayiye verilen yatırım teşvikleri, sanayileşmeyi etkileyen diğer mali ve teknik destekler ile kamu tarafından bölgeye yapılan yatırımlar hem istatistiksel göstergelerle hem de saha araştırmasından elde edilen bilgi ve bulgularla ortaya konulmuştur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  KOP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  906 Sayfa
  25.63 MB