Ulaşım ve Lojistik Master Planı

Planlar
 • 2334 Okunma
 • 271 İndirme

Özet

TR81 Düzey 2 Bölgesi Ulaşım ve Lojistik Master Planı raporunda TR81 Bölgesi’nin lojistik altyapısını irdelendikten sonra bölgenin ulaşım vetaşımacılık alanında durumunu ortaya konmuş ve geleceğe yönelik muhtemel gelişmeler ışığında uygulanabilecek stratejilerden bahsedilmiştir. Rapor temel olarak 4 bölümden oluşmaktadır. 1) Ulaşım ve Lojistiğe Genel Bakış 2) TR81 Bölgesi’nin Ulaşım ve Lojistik Altyapısı 3) Potansiyel Araştırması ve Rekabet Analizi 4) Ulaştırma ve Lojistik Master Plan Stratejileri Raporun ilk kısmını oluşturan “Ulaşım ve Lojistiğe Genel Bakış” ile lojistik tanımı yapıldıktan sonra Dünya’da ve Türkiye’de lojistiğin yeri ve öneminden bahsedilmiştir. Daha çok mevcut durum analizi olan ikinci bölümde ise TR81 Bölgesi’nin ulaşım ve lojistik altyapısı analiz edilerek lojistik açıdan Türkiye’deki konumu ortaya konmuştur. Üçüncü bölümde ise yakın gelecekte tamamlanması planlanan projelerin bölgenin lojistik potansiyeline olan etkisi analiz edilmiştir. Raporun son kısmını oluşturan “Ulaştırma ve Lojistik Master Plan Stratejileri” bölümünde ise tüm analizler ışığında bölgenin lojistik potansiyelini daha iyi değerlendirebilmesi ve rekabetçi hale gelebilmesi için çeşitli stratejiler önerilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • Belge İçeriği
  7.50 MB