Doğu Karadeniz Turizm Master Planı

Planlar
 • 2266 Okunma
 • 373 İndirme

Özet

Doğu Karadeniz illerinde turizm planlama çalışmaları 1990'lı yılların başlarında Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılmış ve her il için turizm envanteri, turizmi geliştirme planları hazırlanmıştır. Her ili kendi içinde bir bütün olarak gören planlardaki kararlar tüm bölgeyi tek gelişte gezen tur turizminin gelişmesi nedeniyle anlamsız kalmış, muhtelif nedenlerle yapılamamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın stratejik yaklaşımları paralelinde Doğu Karadeniz illerini bir bütün olarak değerlendiren ve makro düzeyde karar üreten bir plan hazırlanmıştır. Bu plan Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerini kapsayan bir plan olmuştur.  Artvin, Bayburt, Samsun illeri münferit olarak il master planlarını yaptırmışlardır. DOKAP İdaresi, mevcut turizm yapısı nedeniyle  bölgeyi bir bütün olarak değerlendiren tek bir Turizm Master planı yaptırma kararı almış; yapılan 4 ayrı planın bütünleştirilmesi işinin koordinasyon görevini üstlenmiştir.  Bu çalışma; Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon illerini kapsayan ana plana Artvin, Bayburt, Samsun il planlarının entegrasyonu olmakla birlikte 8 il için veriler de önemli ölçüde tekrar revize edilerek güncellenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  717 Sayfa
  76.00 MB