2011 İKG Mali Destek Programı Denetim ve Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 436 Okunma
 • 8 İndirme

Özet

Ajans mevzuatı çerçevesinde hazırlanan çalışma dört temel kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda program hakkında bilgiler sunulmaktadır. İkinci kısımda 41.madde kapsamında gerçekleştirilen denetim sonuçları özet olarak sunulmaktadır. Üçüncü kısımda program kapsamında destek alan yararlanıcılar ve proje kapsamındaki eğitimlere katılan kursiyerlerle yapılan mülakat ve anket çalışmalarından hareketle programın sonuç ve etkileri ile ilgili bilgiler paylaşılmaktadır. Dördüncü ve son kısımda ise değerlendirme bulguları sunulmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  49 Sayfa
  1.88 MB