2014-2023 İzmir Bölge Planı

Planlar
 • 2979 Okunma
 • 558 İndirme

Özet

2014-2023 İzmir Bölge Planı'nın vizyonu “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir” olarak belirlenmiştir. Plan ulusal stratejilerle uyumlu olarak bölgenin ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda oluşturulmuş gelişme eksenleri, öncelik ve hedefleri, diğer bir ifade ile söz konusu vizyona ulaşmayı sağlayacak temel adımları içermektedir. Planın üç gelişme ekseni Güçlü Ekonomi, Yüksek Yaşam Kalitesi ve Güçlü Toplum'dur. Bölgesel ekonominin güçlendirilmesi gelişme ekseninde verimliliğin ve katma değer üretiminin artırılması amacıyla kümelenmenin güçlendirilmesi, yenilik ve tasarım kapasitesinin artırılması, girişimcilik ekosisteminin, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi hedeflenmiş, sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumu temel bir yaklaşım olarak önceliklendirilmiştir. Yüksek yaşam kalitesi bağlamında özellikle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çevrenin sürdürülebilirliği için gerekli olan önlemler, kentsel yaşam kalitesini artıracak kentsel dönüşüm ve mekansal düzenlemeler ve erişilebilirliğin geliştirilmesi ele alınmıştır. Güçlü bir kalkınmanın temel dayanaklarından olan güçlü bir toplumun sağlanması eğitim, istihdam, sosyal içerme ve yönetişim konuları çerçevesinde ele alınmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • Belge İçeriği
  273 Sayfa
  8.99 MB