2015-2025 Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı

Planlar
 • 756 Okunma
 • 42 İndirme

Özet

Bölgenin Ar-Ge ve inovasyona ilişkin potansiyel ve performansına yönelik yapılan analizlerden ve ulaşılması arzu edilen vizyondan hareketle belirlenen stratejik amaçlar şunlardır: • ·Batı Karadeniz Bölgesi’nin öncelikli sektörlerinin Ar-Ge ve inovasyon yoluyla bölgesel kalkınmanın lokomotifi haline gelmeleri; • Bölge ekonomisinin, üniversitelerden işletmelere ve kamu sektörüne bilgi ve teknoloji transferini başarıyla gerçekleştiren, inovasyon ve bilgi tabanlı bir ekonomiye dönüşmesi; • Dinamik bir inovasyon ekosisteminin oluşturulmasıyla nitelikli yatırımlar için bir cazibe merkezi haline gelinmesi; • İnovasyonu, toplumsal kalkınmada itici güç olarak kullanan ve bu sayede refahın ve yaşam kalitesinin artmasını sağlayan bir kültürün bölge geneline yerleşmesi.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  84 Sayfa
  1.83 MB