Amasya Çevre ve Altyapı Eylem Planı

Planlar
 • 393 Okunma
 • 20 İndirme

Özet

Amasya İl Stratejik Eylem Planları ile ulaşılmak istenen hedef başta 2023 vizyonu ve Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak Amasya ili için bir yol haritası sunmaktır. Bu çalışmada Amasya ilinin Türkiye ekonomisinin gelişim sürecine uyum göstermesi için çevre ve altyapı alanında yapılması gereken çalışmalar planlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • Belge İçeriği
  87 Sayfa
  2.14 MB