Bartın Limanı Konteyner Terminali Fizibilite Etüdü Çalışması

Fizibilite Raporu
 • 82 Okunma
 • 4 İndirme

Özet

Bartın Limanı’nda konteyner elleçlenmesini sağlamak üzere bir proje geliştirilmek istenmiştir. “Bartın Konteyner Limanı Fizibilite Etüdü” isimli bu çalışmada öncelikle limancılık sektörünün tarihsel gelişimi ile paralel uluslararası ticaret ve ulaşımda yaşanan değişimler, limanların bu unsurlar üzerinde etkileri, değişik alanlar ile etkileşimi değerlendirilmiştir. Bartın Limanı’nda konteyner ile ilgili sunulacak hizmetlerin genel yapısı anlatılmıştır. 2010 yılı itibariyle dünya ve Türkiye deniz ticaretinin geldiği nokta ile Bartın Limanı için önem taşıyan Karadeniz konteyner taşımacılığı irdelenen diğer konulardır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2011

 • Belge İçeriği
  2.92 MB