Batı Karadeniz Çelik Sektörü Kümelenme Analizi

Sektör Raporları
 • 1028 Okunma
 • 54 İndirme

Özet

İçinde Türkiye’nin en büyük entegre demir-çelik üreticilerinden Erdemir ve Kardemir gibi demir-çelik kuruluşları ile bunlara bağlı gelişen sanayi işletmelerinin yoğunlukla yer aldığı Batı Karadeniz Bölgesinde, bu kuruluşların rekabet avantajını güçlendirmek, kümelenme konusundaki farkındalığı artırmak, yeni pazarlara erişimi sağlamak, katma değeri yüksek ve nitelikli ürünlerin üretimine yöneltmek, bu kapsamda yatırım, kapasite ve istihdam olanaklarının artırılmasını sağlamak üzere BAKKA tarafından Çelik Sektörü için Kümelenme Analizi çalışması yapılmıştır. Çalışmada kümelenme ve bölgesel kalkınma odağında beş adet stratejinin hayata geçirilmesi önerilmiştir. Çalışmada önerilen bir no’lu strateji ile bölge dışından çekilecek yatırımlarla değer zincirinin ileri bağlantılarını geliştirmek hedeflenmiştir. İki ve üç no’lu stratejilerle de bölgenin iç dinamiklerini kullanarak değer zincirinin geri bağlantılarının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Dört no’lu stratejide bir arada olmanın sunduğu avantajları kullanmak üzere rekabet öncesi bölge firmaları arasında işbirliğinin sağlanması hedeflemektedir. Beş no’lu strateji de ise önceki dört stratejiye yönelik yapılacak çalışmaların koordinasyonunu ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere bir organizasyon ve çalışma modeli önerilmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2019

 • Belge İçeriği
  103 Sayfa
  3.68 MB