Bölgesel İnovasyon Stratejisi (2013-2023)

Planlar
 • 419 Okunma
 • 6 İndirme

Özet

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), bölgenin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve eksiklerinin giderilmesi için bir yol haritası niteliğinde olan ve bölgenin geleceğine yön verecek ‘Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı’nın hazırlığına ilişkin çalışmayı Kasım 2011’de başlatmıştır. Strateji hazırlığı için katılımcılığı ön plana çıkaran ve stratejinin uygulanması için zemin hazırlayıcı bir süreç olarak yapılandırılan bu çalışma, dokuz ay süren bir proje şeklinde yürütülmüştür. Proje kapsamında, bölgeyi oluşturan Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerindeki özel sektör, kamu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan paydaş kesimlerinin aktif katılımıyla gerçekleşen faaliyetlerle, bölgenin inovasyona ilişkin mevcut durumu farklı boyutlarıyla ortaya konulmuş; inovasyona dayalı kalkınma alanında atılması gereken adımlar belirlenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2014

 • Belge İçeriği
  80 Sayfa
  12.48 MB