DERİNÇAY HAVZASI’NDA (KARLIOVA:BİNGÖL) TERMİK SANTRAL YATIRIMI RAPORU

Sektör Raporları
 • 71 Okunma
 • 4 İndirme

Özet

Son yıllarda dünya genelinde ülkelerin ihtiyaç duydukları enerjiyi temin etmek için hangi kaynakları ve hangi oranlarda kullanacakları önem kazanmaktadır. Özellikle fosil yakıtların zamanla miktarının azalması, dünyadaki tükenebilir kaynakların önemini arttırmış hatta yeni enerji politikalarının geliştirilerek yenilenebilir alternatif enerji kaynakları arayışını başlatmıştır. Fosil yakıtların çevreye verdiği zarar da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi daha da arttırmıştır. Ne var ki, istatistikler incelendiğinde elde edilen enerji miktarının büyük bölümünün hala tükenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı görülür. Türkiye’deki Termik Santraller’de yakıt olarak genelde linyit ve doğalgaz kullanılmaktadır. Türkiye’deki Linyit kaynakları incelendiğinde Termik Santral’de yakıt olarak kullanılabilme potansiyeli olan linyit kaynaklarının bazılarının günümüze kadar değerlendirilmediği görülmektedir. Bunlardan biri Bingöl ili Karlıova ilçesi Derinçay Havzasında yer alan linyit sahasıdır. Bu raporda Derinçay Havzasına yapılabilecek termik santral yatırımı incelenmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Fırat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2010

 • Belge İçeriği
  25 Sayfa
  1.91 MB