DONDURULMUŞ MEYVE-SEBZE SEKTÖR ANALİZİ ve ÖN FİZİBİLİTESİ

Fizibilite Raporu
 • 2602 Okunma
 • 270 İndirme

Özet

Bu çalışmada genel anlamda dondurulmuş meyve ve sebze sektörü değerlendirilmiş; Fırat Kalkınma Ajansı’nın sorumluğu olduğu ve TRB1 olarak anılan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde dondurulmuş meyve ve sebze üretim tesisinin kurulmasına yönelik ön fizibilite hazırlanmıştır. Bu kapsamda Gümrük Giriş Tarife Pozisyonu (GTİP) kodu 08.11 olan dondurulmuş meyve ve 07.10 olan dondurulmuş sebzeler için hammadde, pazar ve rekabet analizi yapılmış; üretim ve yatırım konuları değerlendirilmiş; bu değerlendirmeler ışığında finansal analizler ve risk değerlendirmesi yapılmıştır. Son olarak araştırma ile ulaşılan sonuçlar değerlendirilmiş ve böyle bir tesisi bölgemizde kurmayı planlayan yatırımcılara öneriler sunulmuştur.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Fırat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • Belge İçeriği
  1.35 MB