ELAZIĞ İLİ SOSYAL ANALİZ ÇALIŞMASI

İl Raporları
 • 1603 Okunma
 • 97 İndirme

Özet

Araştırma, Elazığ ilinin sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel mevcut durumunu karşılaştırmalı ve sosyolojik bir yöntemle analiz ederek, sosyal ve ekonomik kalkınmaya etki eden, Elazığ’a özgü sosyo-ekonomik ve kültürel faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Elazığ’da yaşayanların, eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal yardım, erişilebilirlik, sosyal hizmetler gibi genel kamu hizmetleri ve sosyal hayat, ticari faaliyetler, kentleşme ve diğer olanaklar ile ilgili durumlarının değerlendirilmesi ile Elazığ’da yaşayan bireylerin devlet algıları, vatandaşlık algıları, kimlik tanımları, kültürel ve tarihsel hafızaları ve genel olarak il ile ilgili değerlendirmeleri ve ilin sosyal ve ekonomik gelişimi arasındaki ilişki analizi araştırmanı diğer amaçlarıdır. Araştırmada söz konusu amaçlardan hareketle araştırma sonucunda ortaya çıkacak sonuçlar, sosyal ve ekonomik gelişmeye yönelik geliştirilecek politikalar için önemli veriler sunulması hedeflenmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Fırat Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2017

 • Belge İçeriği
  280 Sayfa
  2.64 MB