Gözlükçülüğün Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Gözlük Sektörü

Sektör Raporları
 • 558 Okunma
 • 49 İndirme

Özet

Özellikle insan sağlığı, sağlık hizmetlerine, gözlüğe ulaşılabilirlik seviyesi ile yakın temas içinde olan optik sektörü tüketim alışkanlıklarıyla birlikte düşünüldüğünde, sağlık sektörü dışında, moda ile etkileşim içinde olan bir sektördür. İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “İstanbul Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Mekanizmalarının Kurulumu Projesi” kapsamında yürütülen çalışma, gözlükçülük sektörünün tarihinden, icracılarının eğitim olanakları ve düzeyine detaylı bir kaynak sunmaktadır. Çalışmanın ilk iki bölümü, mercekten kontak lense optik sektörünün kapsamı, cam, mercek, gözlük, kontak lensin tarihçesi ile optik sektörünün Osmanlı Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne tarihçesi ayrı ayrı ele alınarak geçmişten günümüze seyrini anlatmaktadır. Takip eden bölümde optik sektörü dünya genelinde ve Türkiye özelinde rakamlarla ortaya konmaktadır. Mesleki eğitim bölümünde, Türkiye’de Optisyen/Gözlükçü Meslek Eğitiminin durumu, optisyenlik programlarına yönelik bilgi ve ders önerileri, mezunlar için istihdam olanaklarına uzanan bir yelpazede ele alınmaktadır. Çalışma konuya ilişkin bilgisini derinleştirmek isteyen araştırmacı ve sektör mensuplarına verimli bir kaynak sunmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2018

 • ISBN / ISSN No

  978-605-137-668-4

 • Belge İçeriği
  191 Sayfa
  4.91 MB