İşletmelere Yönelik Çevre Ve Enerji Dostu İstanbul Mâli Destek Programi Program Sonrasi Değerlendirme Raporu

Etki Değerlendirme
 • 452 Okunma
 • 24 İndirme

Özet

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) bu çalışma ile 2011-2012 yıllarında uygulanan İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programı’nın değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Rapor; çalışmanın kapsamı, yöntemi, verilerin analizi ile sonuç ve değerlendirmeler bölümlerini içermektedir. Çalışmada söz konusu program ilgililik, etkinlik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik kriterleri kapsamında analiz edilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde söz konusu programın tanıtımına ve genel istatistiklerine yer verilmiş olup sonraki bölümde yukarıda zikredilen her bir kriter için hem tek tek projeler özelinde hem de programın genel sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir. Son bölümde ise değerlendirme sonuçları özetlenerek gelecekteki program tasarımlarına yönelik önerilere yer verilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • Katkıda Bulunanlar

  Nesrin Gencer, Hanife Düzgün

 • Belge İçeriği
  37 Sayfa
  1.83 MB