İstanbul Bölgesi Bilgisayar, Yazılım ve Video Oyun Sektörünün Bugünü ve Geleceği

Sektör Raporları
 • 598 Okunma
 • 40 İndirme

Özet

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile desteklenen ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tarafından yürütülen “İstanbul Bölgesi Bilgisayar, Yazılım ve Video Oyun Sektörünün Bugünü ve Geleceği Projesi” kapsamında hazırlanan rapor İstanbul’da yazılım ve oyun video sektörü mevcut durumunu belirlemek ve geleceğine ışık tutmak amacı ile hazırlanmıştır. Çalışmada biri sübjektif değerlendirmeye dayalı, diğeri ise bilgi toplama amaçlı olarak gerçekleştirilen iki anketin sonuçları yer almaktadır. Sektör temsilcileri ile gerçekleştirilen çalıştaylar ile elde edilen bilgiler değerlendirilerek rapora yansıtılmıştır. Raporda öncelikle dünyada ve ülkemizde yazılım sektörü ile video oyun sektörünün gelişimi ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Raporda ayrıca saha çalışması ile ilgili genel veriler, ankete katılan firmalardan elde edilen bilgiler, firmaların sektördeki sorunlarla ilgili kanaatlerinin ve sektörünün geleceğine ait beklentiler ile çalıştaylardan elde edilen sonuçlar ve önerilerin kısa bir özeti yer almaktadır. Rapor anket yoluyla toplanan mikro verinin sektöre dair makro bir bakış açısı oluşturulmasına olanak sağlaması sebebiyle sektöre katkı sağlamaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  65 Sayfa
  2.14 MB