İstanbul Bölgesi Yazılı Basın Sektörü Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması

Sektör Raporları
 • 151 Okunma
 • 7 İndirme

Özet

Rapor Basın İlan Kurumu tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında gerçekleştirilen ‘İstanbul Bölgesi Yazılı Basın Sektörünün Mevcut Durumu ve Değer Zinciri Araştırması’ çalışması kapsamında yürütülen araştırma faaliyetlerinin sonuçlarını içermektedir. Çalışma ile İstanbul’daki yaratıcı endüstriler altında öne çıkan yayıncılık alanındaki gazete ve dergilerin güncel ve sektör odaklı veriye duyulan ihtiyacını karşılayacak şekilde, sektörün; mevcut durumunu, gelişme yönünü ve rekabet potansiyelini, ulusal ve küresel kıyaslamalar ile detaylı biçimde ortaya koyarak sektörel büyüme sürecine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Araştırma çalışması üç aşamada tamamlanmıştır. Birinci aşamada yaratıcı endüstriler ve yazılı basın sektörü özelinde değer zincirinin basamakları tanımlanmış, masa başı araştırmaları ile sektördeki küresel trendlere sektörün uyumu değer zincirindeki aktörler de dikkate alınarak ele alınmıştır. Ardından sektörde faaliyet gösteren kuruluş temsilcilerinin katılımıyla bir arama konferansı düzenlenmiş, son olarak arama konferansı sonuçları temel alınarak bir saha araştırma formu hazırlanmış ve uygulanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  114 Sayfa
  923.14 KB