İstanbul’da Film Sektörünün Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Projesi Analiz Raporu

Sektör Raporları
 • 340 Okunma
 • 13 İndirme

Özet

Türkiye’deki film sektörü özellikle son yıllarda hızla büyümektedir. Ancak film sektörünün iyileştirilmesine yönelik henüz çözülmemiş sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar genel anlamda çalışma standartları, özlük hakları, yatırım noktasında mali kaynak sorunları şeklinde sıralanabilir. Karar vericiler ve politika yapıcıların film sektörünün gelişimine dair yaptığı çalışmaların yanı sıra sorunların yapısal anlamda çözülmesi için sektördeki paydaşların da bir araya gelerek görüş ve önerilerini dile getirmesi gerekmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile desteklenen ve Film-San Vakfı tarafından yürütülen “İstanbul’da Film Sektörünün Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Projesi” kapsamında İstanbul’da film sektörünün durum analizinin yapılması, bütün ilgili paydaşların katılımını sağlayacak bir ortam yaratılarak analiz raporunun hazırlanması amaçlanmıştır. Yaratıcı endüstrilere kavramsal bir giriş yapan rapor, film endüstrisinin mevcut durumunu ve sorunlarını tespit ederek çalışma boyunca yürüttüğü anketlerin değerlendirmesi ışığında sektöre dair çözüm önerileri ve yol haritası öngörmektedir. Çalışmanın gelecekte sektöre dair ilgili politika ve programlar oluşturulurken temel bir kaynak olması beklenmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  126 Sayfa
  10.34 MB