İstanbul'da Yaşlanmak İstanbul’da Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması

Sektör Raporları
 • 481 Okunma
 • 33 İndirme

Özet

Yaşlanmak, insan hayatının doğal süreçlerinden birisidir. Yaşlılık ve yaşlanma süreci kişinin demografik özelliklerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Fakat kişinin nerede yaşlandığı en az diğer değişkenler kadar önemlidir. Modern kentlerde bir insanın nasıl bir yaşlılık ve yaşlanma deneyimini yaşadığı ve bundan sonra mekândaki gelişmelere bağlı şekilde nasıl bir hâl alacağı her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından “Doğrudan Faaliyet Desteği” kapsamında desteklenen ve İstanbul Üniversitesi tarafından yürütülen “İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması”nın sonuçlarını içeren çalışma İstanbul’daki yaşlıların mevcut durumunu ortaya koyarak kentteki yaşlanma deneyimine ilişkin temel verileri sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma literatür araştırması ile nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı kapsamlı bir saha araştırmasının verilerine dayanmaktadır. Araştırma kapsamında şehir içinden ve dışından gelen akademisyenlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, STK ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir çalıştay düzenlenmiştir. Araştırma bulgularının özet olarak paylaşıldığı çalıştayda, verimli tartışmalar yürütülmüştür.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2015

 • ISBN / ISSN No

  978-9944-105-88-0

 • Belge İçeriği
  360 Sayfa
  3.45 MB