İstanbul Genç Girişimcilik Ekosistem Analizi Projesi

İl Raporları
 • 960 Okunma
 • 81 İndirme

Özet

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile desteklenen ve Türkiye Teknoloji Takımı tarafından yürütülen “Genç Girişimcilik Ekosistemi Analizi” projesi kapsamında Türkiye’de girişim ekosistemine etki edecek eylemlerin başlatılmasına, gerçekleştirilmesine, kısa vadede yatırım kararları alınmasına ve kaynakların doğru yönlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanmıştır. Teknopark, kuluçka, hızlandırma merkezleri ve KOSGEB Tekmerler üzerinde anket çalışmaları yapılarak, İstanbul’da yenilik ve girişimcilik kapasitesinin gelişimi ve istihdamına ilişkin eğilimlerin belirlenmesine yönelik bir araştırma yürütülmüştür. Ayrıca, bu çalışmada merkez yöneticilerinin, merkezde yer alan firmaların mevcut durumları ve potansiyel algıları ile ilgili görüşlerine de yer verilmiştir. Ayrıca, firma profilleri ve kabiliyetleri, girişimci profilleri, teknolojik yetkinlik düzeyleri, başarı ve performans verileri, kaynak bilgisi, çalışan profili ve eğitim dereceleri gibi başlıklar altında saha çalışmaları yürütülmüş, ülkemizdeki genç girişimciler ve teknoparklar için bir yol haritası oluşturulmuştur. Proje kapsamında hazırlanan bu yayın Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin yapısını inceleyerek proje kapsamında yürütülen saha araştırmalarının veri ve bulguları ışığında ekosisteme dair değerlendirmeler yapmaktadır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İstanbul Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2016

 • Belge İçeriği
  112 Sayfa
  3.00 MB