İstihdam odaklı mesleki eğitim için sektörel talep araştırması ve rekabetçilik analizi

Sektör Raporları
 • 53 Okunma
 • 3 İndirme

Özet

İstihdam Odaklı Mesleki Eğitim İçin Sektörel Talep Araştırması Projesi kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmanın genel amacı, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde, nitelikli eleman yetiştirilmesine yönelik olarak mesleki eğitim kurumlarıyla iş çevrelerinin talepleri arasındaki eşgüdümü sorgulamak ve bu eksende proaktif etkileşim/öneriler geliştirmektir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2011

 • Belge İçeriği
  3.25 MB