İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi

Planlar
 • 269 Okunma
 • 16 İndirme

Özet

Bilişimde, yazılım üretiminde ve hizmetlerde, hem iç pazar hem de ihracat alanında büyük fırsatları barındıran İzmir, bilgi iletişim sektörü için cazibe merkezi konumundadır. Bu doğrultuda İzmir’in bilgi ve teknolojiyi kullanan, üreten ve ihraç eden bir kent olması amacıyla ihtiyaçların, önceliklerin ve çözüm önerilerinin yer aldığı İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi hazırlanmıştır. İzmir’in bilgi toplumuna dönüşümüne yönelik bir yol haritası niteliğinde olan stratejisi kapsamında öncelikle bilgi ve iletişim sektörünün mevcut durumu tespit edilmiş ardından dönüşümü hızlandıracak ve tabana yayacak stratejik öncelikler ve hedeflerin belirlenmiştir. Belirlenen stratejik öncelikler; “kentsel yaşam hizmetlerinin kesintisiz ve bütünleşik olarak sunulması”, “katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması”, “toplumun yaratıcılık ve teknoloji kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik sosyal içerme araçlarının oluşturulması”, “doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini destekleyen akıllı uygulamaların geliştirilmesi” ve “bilgi toplumunun yarattığı ekonomik katma değerin artırılması” olarak verilebilir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • ISBN / ISSN No

  978-605-5826-11-6

 • Belge İçeriği
  156 Sayfa
  27.36 MB