İzmir Bölgesi Girdi-Çıktı Analizi

İl Raporları
 • 101 Okunma
 • 9 İndirme

Özet

İzmir Girdi Çıktı Analizi çalışmasında İzmir için bir girdi-çıktı (G/Ç) tablosu ve bölgesel girdi-çıktı modeli oluşturulmuş ve bu model kullanılarak çeşitli bölgesel iktisadi analizler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu analizler İzmir için oluşturulan 36 sektörlü G/Ç tablosuna dayanan model kullanılarak yapısal analiz, endüstriyel bağınlaşma ve çoğaltanlar olmak üzere üç  ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.  Bu doğrultuda gerçekleştirilen yapısal analizde, İzmir’deki 36 sektörün Türkiye ekonomisindeki göreli durumları incelenerek İzmir içerisinde ön plana çıkan sektörler saptanmıştır. Endüstriyel bağınlaşma analizi çerçevesinde ise sektörlerin ileri ve geri bağlantıları, yani İzmir’deki üretime olan talebin değişmesi durumunda İzmir ekonomisinde ortaya çıkan değişiklikler sayısal olarak hesaplanmıştır. Çoğaltan analizinde, nihai talepteki artışların İzmir’de hangi sektörlerde daha fazla işgücü geliri, istihdam ve vergi yarattığı ile hangi sektörlerin göreceli olarak çok ithalat artışına yol açacağı belirlenmiştir. Yapılan incelemeler, İzmir’de ana metal, kimya ve petro-kimya gibi ara girdi üreten imalat sanayileri ile taşımacılık-iletişim ve ticaret gibi hizmet sektörlerinin ön planda olduğuna işaret etmektedir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2012

 • ISBN / ISSN No

  978-605-5826-17-8

 • Belge İçeriği
  95 Sayfa
  3.07 MB