İzmir'de Fonksiyonel Bölge ve Altbölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti

Planlar
 • 227 Okunma
 • 14 İndirme

Özet

İzmir Bölge Planı hazırlık sürecinde temel bazı öngörülerin sıralanması amacıyla İzmir il sınırları içerisinde gelecekteki nüfusun hangi büyüklüklerde ve hangi özelliklerde olacağı, söz konusu nüfusun ne kadarının hangi sektörlerde istihdam edileceği ve böyle bir nüfus ve işgücü yapısının nasıl bir mekânsal ortamda dağılacağı bu çalışmayla ortaya konulmuştur. Çalışma kapsamında İzmir ili bütününde ilçelerine ait  nüfus ve işgücü projeksiyonları yapılmış, kümelenmelere bağlı olarak potansiyellerin ortaya konması ve nihayet alt bölgeler ve bölgeler arası ilişkilerin modellenmesi gerçekleştirilmiştir.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • ISBN / ISSN No

  978-605-5826-16-1

 • Belge İçeriği
  319 Sayfa
  20.94 MB