İzmir'de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne Çıkan Sektörler Analizi

İstatistik-Göstergeler
 • 409 Okunma
 • 66 İndirme

Özet

Çalışma, İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla  gerçekleştirilmiştir. Kaynak kullanımı ve atık üretimi olmak üzere iki temel başlıkta ele alınan çalışmaya İzmir’de faaliyet gösteren sektörler ve sanayi kuruluşları dahil edilmiş, organize sanayi bölgeleri kendi içinde ayrıca değerlendirilmiştir. Sanayi tesislerine ait katı atık, atık su, su tüketimi, elektrik tüketimi, doğalgaz tüketimi olmak üzere farklı kategoriler altında temin edilen veriler sınıflandırılarak sektörel veri tabloları oluşturulmuş ve her bir kategori altında NACE Rev.2 iki ve üç basamak faaliyet koduna göre ilk on sektör tespit edilmiştir. Kapsamlı bir analizle elde edilen bu sonuçlar önümüzdeki dönemde yürütülecek kaynak verimliliği, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, atık yönetimi alanındaki faaliyetler için yönlendirici nitelikte olacaktır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2021

 • Belge İçeriği
  56 Sayfa
  1.91 MB