İzmir'de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi

Planlar
 • 726 Okunma
 • 139 İndirme

Özet

İzmir'de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, İzmir’in yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları uyarınca gelişmesini yönlendirmek ve bu geçişi desteklemek üzere hazırlanmıştır. Yeni bir bölgesel gelişme paradigması olarak yeşil ve mavi büyüme yaklaşımı temelinde, yerelin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen net ve uygulanabilir hedeflerle kısa vadede etki oluşturarak bölgedeki dönüşümü başlatmak, bu yaklaşımın uzun ve kalıcı nitelik kazanması için de gerekli bölgesel kapasiteyi, istenci ve koordinasyonu oluşturmak hedeflenmektedir. Bu bağlamda perspektif çalışması; mevcut sorunların ve risklerin büyüklüğünü, bunların nasıl azaltılabileceğini, hangi öncelikli alanlara odaklanılması gerektiğini, belirlenecek çeşitli müdahale senaryoları ile oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal faydayı, sürdürülebilir teknolojiler ve endüstriler etrafında fırsatların ne şekilde yaratılacağını ve bu fırsatların sunduğu kazanımları ortaya koymayı amaçlamaktadır. İzmir’de Yeşil Dönüşüm ve Mavi Fırsatlar Perspektifi, özgün metodolojisi ve sunduğu sonuçlar ile klasik bir strateji belgesinin ötesinde, karar vericilerin İzmir’in yeşil dönüşümü ve mavi fırsatlarına yönelik potansiyeller ve fırsatlar konusunda değerlendirme yapmalarına olanak sağlayan, başlangıç noktasında bulunulan durumu tespit eden ve dönüşüm sürecine ilişkin olarak bölge aktörlerine ufuk öneren bir rehber niteliğindedir. Bu özelliği ile başta Ajans olmak üzere bölgedeki paydaşların önümüzdeki dönemde İzmir için geliştireceği politikalar ve faaliyetler açısından yönlendirici olacaktır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2022

 • ISBN / ISSN No

  978-605-5826-30-7

 • Belge İçeriği
  102 Sayfa
  9.41 MB