İzmir Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri

İl Raporları
 • 1247 Okunma
 • 108 İndirme

Özet

İzmir 2012 Kültür Ekonomisi ve Kültür Altyapısı Envanteri, kültür ekonomisi altyapısını oluşturan temel bileşenler olarak kültürel mekânsal altyapı, kültürel etkinlikler/organizasyonlar bazındaki kentsel performans, kültür alanındaki yatırımlar ve bütçeleri, kültür paydaşları ile kültür sektörlerindeki ekonomik performans alanlarında İzmir kentinin 2012 yılına ait mevcut durumunu ortaya koymaktadır. Çalışmada İzmir’e ilişkin veriler özellikle İstanbul ve Ankara kıyaslamalı olarak değerlendirmiştir. Çok çeşitli ve bir yandan da kısıtlı verilerin toplanması, istatistikî olarak dökümü ve işlenmesi, kamu ve özel sektör aktörlerine yönelik kurumsal bilgilerin analizi ve kentin kültür üretimi anlamında kritik rol oynayan çeşitli aktörlerin kentin kültür ekonomisi geleceğine dair görüş ve önerilerinin toplanmasına yönelik katılımcı bir süreç izlenmiştir. Çalışmanın kentin kültür eksenli politikalarına yön vermesi ve kültür ekonomisi ekseninde bir yol haritası olması amaçlanmıştır.
 • Hazırlayan / Koordinatör *

  İzmir Kalkınma Ajansı

 • Yayın Yılı

  2013

 • ISBN / ISSN No

  978-605-5826-15-4

 • Belge İçeriği
  310 Sayfa
  6.67 MB